Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

Informacija

2016 08 25

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

VĮ „Visagino energija“, vadovaudamasi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. O3-10 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo ir Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-18 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ šilumos kainų dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“, perskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios taikomos nuo 2016 m. vasario 1 d. Informuojame, kad nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. 2,8 proc. mažėja tiekiamos šilumos energijos ir apie 1,4 proc. mažėja karšto vandens kainų dedamosios dėl kuro ir pirktos šilumos kainų pokyčio. Plačiau »

2016 08 24

Hidrauliniai bandymai baigti

VĮ „Visagino energija“ informuoja, kad hidrauliniai bandymai sėkmingai baigti. Plačiau »

2016 08 18

Dėl hidraulinių bandymų

VĮ „Visagino energija" informuoja, kad 2016 m. rugpjūčio 23-25 d. bus atliekami šilumos tinklų hidrauliniai bandymai padidintu spaudimu. Todėl nuo 2016-08-23 00.00 val. iki 2016-08-25 12.00 val. bus nutrauktas karšto vandens tiekimas arba jo parametrai neatitiks normų reikalavimų. Plačiau »

Kainos gyventojams rugsėjo mėn.
Šiluma
3,53 ct/kWh
be PVM
3,85 ct/kWh su PVM

Karštas vanduo atvirai sistemai
4,85 Eur/m3 be PVM
5,29 Eur/m3 su PVM

Karštas vanduo uždarai sistemai
3,99 Eur/m3 be PVM
4,35 Eur/m3 su PVM

Daugiau informacijos