Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

Informacija

2016 12 02

Vartotojų/abonentų apklausos anketa

Siekdami susisteminti abonentų (įmonių) ir vartotojų (gyventojų) nuomones ir pageidavimus dėl tiekiamo geriamojo (šalto) vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės, aptarnavimo kokybės, siūlome dalyvauti apklausoje, užpildant pateiktą anketą. Apklausa vyks iki 2016 m. gruodžio 23 d., Jūsų nuomonė mums yra svarbi!* Plačiau »

2016 11 24

Nuo 2016 m. gruodžio 1 d. keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

VĮ „Visagino energija“, vadovaudamasi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. O3-10 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo ir Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-18 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ šilumos kainų dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“, perskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios taikomos nuo 2016 m. vasario 1 d. Informuojame, kad nuo 2016 m. gruodžio 1 d. 1,6 proc. didėja tiekiamos šilumos energijos ir karšto vandens kainų dedamosios dėl kuro ir pirktos šilumos kainų pokyčio. Plačiau »

2016 11 17

Vartotojų apklausa

Siekdami sudaryti patogiausias sąlygas vartotojams atsiskaityti už VĮ „Visagino energija“ paslaugas, kviečiame dalyvauti apklausoje. Plačiau »

Kainos gyventojams gruodžio mėn.
Šiluma
3,75 ct/kWh
be PVM
4,09 ct/kWh su PVM

Karštas vanduo atvirai sistemai
5,02 Eur/m3 be PVM
5,47 Eur/m3 su PVM

Karštas vanduo uždarai sistemai
4,11 Eur/m3 be PVM
4,48 Eur/m3 su PVM

Daugiau informacijos