Nuo 2014 m. gruodžio 1 d. keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

Svetainės tekstas: Didelis SpausdintiNuo 2014 m. gruodžio 1 d. keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

 

VĮ „Visagino energija" informuoja, kad 3,8 proc. didėja tiekiamos šilumos energijos kainų dedamosios, nes nuo 2014 m. gruodžio 1 d. netaikomas (-1,22) ct/kWh papildomai gautų pajamų grąžinimas dėl kuro faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kainų skirtumo, kuris buvo paskirstytas 12 mėn.

Šilumos energijos kainos (be PVM):

Gyventojams

1. Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 0,09 ct/kWh / 0,03 euro ct/kWh - 22,13 ct/kWh / 6,41 euro ct/kWh.

2. Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 0,82 Lt / 0,24 Eur per mėn. (nepriklausomai nuo suvartoto šilumos kiekio) - 22,04 ct/kWh / 6,38 euro ct/kWh + 0,82 Lt / 0,24 Eur per mėn.

Kitiems vartotojams

1. Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 0,09 ct/kWh / 0,03 euro ct/kWh - 22,13 ct/kWh / 6,41 euro ct/kWh.

2. Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 57,06 Lt / 16,53 Eur per mėn. (nepriklausomai nuo suvartoto šilumos kiekio) - 22,04 ct/kWh / 6,38 euro ct/kWh + 57,06 Lt / 16,53 Eur per mėn.

Karšto vandens kainos (be PVM):

1. esant atvirai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai:

1.1. daugiabučių namų gyventojams - 24,04 Lt/m3 / 6,96 Eur/m3;

1.2. daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms) - 24,37 Lt/m3 / 7,06 Eur/m3;

1.3. kitiems vartotojams - 22,01 Lt/m3 / 6,37 Eur/m3.

2. esant uždarai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių:

2.1. daugiabučių namų gyventojams - 18,69 Lt/m3 / 5,41 Eur/m3;

2.2. daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms) - 19,00 Lt/m3 / 5,50 Eur/m3;

2.3. kitiems vartotojams - 18,12 Lt/m3 / 5,25 Eur/m3.

3. šilumnešio kaina (kitiems vartotojams, t.t. VĮ IAE) - 2,46 Lt/m3 / 0,71 Eur/m3.

Remiantis Šilumos kainų nustatymo metodikos 120 punktu: „Šilumos kainos privalo būti keičiamos kas mėnesį, jei keičiasi kuro kainos". Informaciją apie kainų pasikeitimus teikiama tik internetinėse svetainėse http://www.visaginoenergija.lt/, http://www.visaginas.lt/.