Paslaugos

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

 

Cheminių ir mikrobiologinių vandens analizių įkainiai

Eil.

Nr.

Tyrimo pavadinimas

Vieno bandinio įkainis, Lt

Vieno bandinio įkainis, Eur

 

1. Mikrobiologiniai tyrimai

 

 

1.1

Žarninės lazdelės (Escherichia coli)

21,00

6,08

1.2

Žarniniai enterokokai

23,00

6,66

1.3

Koliforminės bakterijos

22,00

6,37

1.4

Kolonijas sudarantys vienetai

17,00

4,92

 

2. Fizikiniai cheminiai tyrimai

 

 

2.1

Kvapas

3,00

0,87

2.2

Skonis

3,00

0,87

2.3

Skaidrumas

3,00

0,87

2.4

Spalva:

 

 

2.4.1

Geriamasis, paviršinis vanduo

18,00

5,21

2.4.2

Nuotekos

3,00

0,87

2.5

pH

8,00

2,32

2.6

Elektros laidis

8,00

2,32

2.7

Šarmingumas

6,00

1,74

2.8

Drumstumas

11,00

3,19

2.9

Aktyvusis chloras (SVP Nr. 80VD-(3,31)-78

12,00

3,48

2.10

Laisvasis ir bendrasis chloras (vartojant N, N -1,4-fenilendiaminą)

15,00

4,34

2.11

Bendrasis kalcis ir magnis

11,00

3,19

2.12

Kalcis

11,00

3,19

2.13

Aliuminis

25,00

7,24

2.14

Manganas (vartojant formaldoksimą)

23,00

6,61

2.15

Bendroji geležis

15,00

4,34

2.16

Fluoridas

12,00

3,48

2.17

Amoniakas, amonio jonai

18,00

5,21

2.18

Nitritai

15,00

4,34

2.19

Nitratai (vartojant 2,6 dimetilfenolį)

21,00

6,08

2.20

Nitratai (vartojant sulfosalicilo rūgštį)

17,00

4,92

2.21

Bendrasis azotas (Kjeldalio metodas)

41,00

11,87

2.22

Bendrasis azotas (mineralizuojant peroksodisulfatu)

35,00

10,14

2.23

Fosfatai

21,00

6,08

2.24

Bendrasis fosforas

22,00

6,37

2.25

Sulfatai

15,00

4,34

2.26

Chloridai

20,00

5,79

2.27

Bendrasis chromas

27,00

7,82

2.28

Cinkas

25,00

7,24

2.29

Permanganato indeksas, permanganatinė oksidacija

19,00

5,50

2.30

Cheminis deguonies suvartojimas

34,00

9,85

2.31

Biocheminis deguonies suvartojimas

21,00

6,08

2.32

Skendinčiosios medžiagos, sausa liekana

28,00

8,11

2.33

Detergentai

31,00

8,98

2.34

Naftos produktai

40,00

11,58

3.

Vandens bandinio ėmimas

5,00

1,45

4.

Transporto sąnaudos bandinių ėmimui (1 km rida)

1,4

0,41

 

Įkainiai nustatyti VĮ „Visagino energija" generalinio direktoriaus 2006 sausio 31 d. įsakymu Nr. ĮV-8 Dėl vandens analizių įkainių" *.

*Pakeistas vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, Nacionalinio euro įvedimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo", III, IV skyriais.