Nuo 2015 m. sausio 1 d. keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

Svetainės tekstas: Didelis SpausdintiVĮ „Visagino energija" informuoja, kad 1,5 proc. mažėja tiekiamos šilumos energijos ir 1 proc. mažėja karšto vandens kainų dedamosios dėl 2,2 proc. sumažėjusios gamtinių dujų kainos (palyginus 2014 m. lapkričio ir spalio mėn. gamtinių dujų kainas).
ŠILUMOS ENERGIJOS KAINOS (BE PVM):
Gyventojams
1. Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 0,09 ct/kWh / 0,03 euro ct/kWh - 21,80 ct/kWh / 6,31 euro ct/kWh.
2. Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 0,82 Lt / 0,24 Eur per mėn. (nepriklausomai nuo suvartoto šilumos kiekio) - 21,71 ct/kWh / 6,29 euro ct/kWh + 0,82 Lt / 0,24 Eur per mėn.

Kitiems vartotojams
1. Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 0,09 ct/kWh / 0,03 euro ct/kWh - 21,80 ct/kWh / 6,31 euro ct/kWh.
2. Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 57,06 Lt / 16,53 Eur per mėn. (nepriklausomai nuo suvartoto šilumos kiekio) - 21,71 ct/kWh / 6,29 euro ct/kWh + 57,06 Lt / 16,53 Eur per mėn.

KARŠTO VANDENS KAINOS (be PVM):
1. esant atvirai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai:
1.1. daugiabučių namų gyventojams - 23,79 Lt/m3 / 6,89 Eur/m3;
1.2. daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms) - 24,12 Lt/m3 / 6,99 Eur/m3;
1.3. kitiems vartotojams - 21,78 Lt/m3 / 6,31 Eur/m3.
2. esant uždarai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių:
2.1. daugiabučių namų gyventojams - 18,51 Lt/m3 / 5,36 Eur/m3;
2.2. daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms) - 18,83 Lt/m3 / 5,45 Eur/m3;
2.3. kitiems vartotojams - 17,95 Lt/m3 / 5,20 Eur/m3.
3. šilumnešio kaina (kitiems vartotojams, t.t. VĮ IAE) - 2,46 Lt/m3 / 0,71 Eur/m3.

Remiantis Šilumos kainų nustatymo metodikos 120 punktu: „Šilumos kainos privalo būti keičiamos kas mėnesį, jei keičiasi kuro kainos". Informaciją apie kainų pasikeitimus teikiama tik internetinėse svetainėse www.visaginoenergija.lt, www.visaginas.lt.