- Sausis

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

Gruodis Lapkritis Spalis Rugsėjis Rugpjūtis Liepa Birželis Gegužė Balandis Kovas Vasaris

Nuo 2015 m. sausio 1 d. keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

VĮ „Visagino energija" informuoja, kad 1,5 proc. mažėja tiekiamos šilumos energijos ir 1 proc. mažėja karšto vandens kainų dedamosios dėl 2,2 proc. sumažėjusios gamtinių dujų kainos (palyginus 2014 m. lapkričio ir spalio mėn. gamtinių dujų kainas).

Gyventojams (butams), pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 0,09 ct/kWh / 0,03 euro ct/kWh:

Pastovioji dedamoji

4,24 ct/kWh / 1,23 euro ct/kWh

Kintamoji dedamoji

17,47 ct/kWh / 5,06 euro ct/kWh

Šilumos pardavimo kaina

0,09 ct/kWh / 0,03 euro ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina

21,80 ct/kWh / 6,31 euro ct/kWh

Gyventojams (butams), pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 0,82 Lt / 0,24 Eur per mėn.:

Pastovioji dedamoji

4,24 ct/kWh / 1,23 euro ct/kWh

Kintamoji dedamoji

17,47 ct/kWh / 5,06 euro ct/kWh

Šilumos pardavimo kaina

0,82 Lt per mėn. / 0,24 Eur per mėn.

Galutinė vienanarė šilumos kaina

21,71 ct/kWh / 6,29 euro ct/kWh + 0,82 Lt / 0,24 Eur per mėn.

Kitiems vartotojams, pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 0,09 ct/kWh / 0,03 euro ct/kWh:

Pastovioji dedamoji

4,24 ct/kWh / 1,23 euro ct/kWh

Kintamoji dedamoji

17,47 ct/kWh / 5,06 euro ct/kWh

Šilumos pardavimo kaina

0,09 ct/kWh / 0,03 euro ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina

21,80 ct/kWh / 6,31 euro ct/kWh

 

Kitiems vartotojams, pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 57,06 Lt / 16,53 Eur per mėn.:

Pastovioji dedamoji

4,24 ct/kWh / 1,23 euro ct/kWh

Kintamoji dedamoji

17,47 ct/kWh / 5,06 euro ct/kWh

Šilumos pardavimo kaina

0,82 Lt per mėn. / 0,24 Eur per mėn.

Galutinė vienanarė šilumos kaina

21,71 ct/kWh / 6,29 euro ct/kWh + 57,06 Lt / 16,53 Eur per mėn.

 

Karšto vandens kainos dedamosios, Lt/m3:

Daugiabučių namų gyventojams

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,19 Lt/m3 / 0,06 Eur/m3

0,19 Lt/m3 / 0,06 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

23,60 Lt/m3 / 6,84 Eur/m3

18,32 Lt/m3 / 5,31 Eur/m3

Galutinė karšto vandens kaina

23,79 Lt/m3  / 6,89 Eur/m3     

18,51 Lt/m3 / 5,36 Eur/m3    

 

Daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms)

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,19 Lt/m3 / 0,06 Eur/m3

0,19 Lt/m3 / 0,06 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

23,93 Lt/m3 / 6,93 Eur/m3

18,64 Lt/m3 / 5,40 Eur/m3

Galutinė karšto vandens kaina

24,12 Lt/m3 / 6,99 Eur/m3     

18,83 Lt/m3 / 5,45 Eur/m3     

 

Kitiems vartotojams

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,19 Lt/m3 / 0,06 Eur/m3

0,19 Lt/m3 / 0,06 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

21,59 Lt/m3 / 6,25 Eur/m3

17,76 Lt/m3 / 5,14 Eur/m3

Galutinė karšto vandens kaina

21,78 Lt/m3 / 6,31 Eur/m3     

17,95 Lt/m3 / 5,20 Eur/m3     

 

Šilumnešio kaina (kitiems vartotojams, t.t. VĮ IAE) - 2,46 Lt/m3 / 0,71 Eur/m3.

 

Centralizuotai tiekiamai šilumos energijai ir karštam vandeniui gyventojams taikomas lengvatinis 9 %  PVM  tarifas, kitiems vartotojams - 21 %  tarifas.

Šilumos pardavimo kaina vartotojams gali būti taikoma pasirinktinai: 0,82 Lt / 0,24 Eur (be PVM) per mėnesį gyventojams (butui), 57,06 Lt / 16,53 Eur (be PVM) per mėnesį kitiems vartotojams arba 0,09 ct/kWh / 0,03 euro ct/kWh (be PVM) už suvartotą šilumos kiekį.