INFORMACIJA apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą

Svetainės tekstas: Didelis SpausdintiValstybės įmonė „Visagino energija" (Taikos pr. 26A, Visaginas) ruošia investicinį projektą „Nusausinto dumblo sandėliavimo aikštelių įrengimas, rekonstruojant nenaudojamą biologinio valymo talpų bloką". Projektas bus vykdomas Visagino savivaldybės teritorijoje, Skrytelių k., Dvarvietės g. 1. 

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Utenos skyrius 2015-01-09 pateikė išvadą Nr. (15.7)-A4-155, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Kviečiame visuomenę nuo 2015 m. sausio 23 iki 2015 m. vasario 20 d. susipažinti ir pareikšti savo pastabas bei pasiūlymus dėl planuojamos ūkinės veiklos ir poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados.

Pastabas ir pasiūlymus galima pateikti raštu ar žodžiu adresu Valstybės įmonė „Visagino energija", Taikos pr. 15 (Komercijos tarnyba), Visaginas, tel. (8 386) 25901, (8 386) 25959, faksu (8 386) 60860.