Geriamojo vandens mikrobiologinių ir cheminių tyrimų vidutiniai rezultatai už 2014 m.

Svetainės tekstas: Didelis SpausdintiGeriamojo vandens mikrobiologinių ir cheminių tyrimų vidutiniai rezultatai už 2014 metus

Eil.

Nr.

Analitės pavadinimas

Matavimo vienetas

Analitės  vidutinė koncentracija

Tyrimo metodo

žymuo

Ribinė vertė

HN 24:2003

1.

Žarninė lazdelė

skaičius 100ml

0

LST EN ISO

 9308-1:2014

0

2.

Koliforminės bakterijos

skaičius 100ml

0

LST EN ISO

 9308-1:2014

0

3.

Žarniniai enterokokai

skaičius 100ml

0

LST EN ISO

 7899-2:2001

0

4.

Kolonijas sudarančių vienetų skaičius

skaičius 1 ml

be nebūdingų

pokyčių

LST EN ISO 6222:2001

be nebūdingų

pokyčių

5.

pH

pH vnt.

7,5

LST ISO 10523:2012

6,5-9,5

7.

Drumstumas

DV pagal formaziną

0,29

LST EN ISO 7027: 2002

4

8.

Savitasis elektros laidis

µS cm-1 20oC

493

LST EN 27888:2002

2500

9.

Spalva

mg/l-1 Pt

5,1

LST EN ISO 7887:2012

30

10.

Amonis

mg/l

0,008

LST ISO

7150-1:1998

0,50

11.

Nitritas

mg/l

0,01

LST ISO 26777:1999

0,50

12.

Nitratas

mg/l

1,1

LST ISO

 7890-3:1998E

50

13.

Bendroji geležis

µg/l

66

LST ISO 6332:1995

200

14.

Permanganato indeksas

mgO2/l

1,0

LST EN ISO 8467:2002

5,0

15.

Manganas

µg/l

16,2

LST ISO 6333:1998

50

16.

Aliuminis

µg/l

< 5,5

LST ISO 10566:1998

200

17.

Fluoridas

mg/l

0,26

LST ISO 10359-1:1998

1,5

18.

Chloridas

mg/l

4,7

LST ISO 9297:1998

250

19.

Sulfatas

mg/l

5,5

(3.30)-SVP 24/01L

250