Nuo 2015 m. balandžio 1 d. keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti     VĮ „Visagino energija" informuoja, kad nuo 2015 m. balandžio 1 d. 3,9 proc. mažėja tiekiamos šilumos energijos ir 3,0 proc. mažėja karšto vandens kainų dedamosios dėl sumažėjusių gamtinių dujų ir biokuro kainų (palyginus 2015 m. vasario ir sausio mėn. kuro kainas).

Šilumos energijos kainos (be PVM):

Gyventojams

1. Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 0,03 euro ct/kWh / 0,10 ct/kWh - 6,47 euro ct/kWh / 22,34 ct/kWh.

2. Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 0,24 Eur / 0,83 Lt per mėn. (nepriklausomai nuo suvartoto šilumos kiekio) - 6,44 euro ct/kWh + 22,24 ct/kWh + 0,24 Eur / 0,83 Lt per mėn.

Kitiems vartotojams

1. Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 00,03 euro ct/kWh / 0,10 ct/kWh - 6,47 euro ct/kWh / 22,34 ct/kWh.

2. Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 16,53 Eur / 57,07 Lt per mėn. (nepriklausomai nuo suvartoto šilumos kiekio) - 6,44 euro ct/kWh + 22,24 ct/kWh + 16,53 Eur / 57,07 Lt per mėn.

Karšto vandens kainos (be PVM):

  • 1. esant atvirai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai:

1.1. daugiabučių namų gyventojams - 7,02 Eur/m3 / 24,24 Lt/m3;

1.2. daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms) - 7,11 Eur/m3 / 24,55 Lt/m3;

1.3. kitiems vartotojams - 6,42 Eur/m3 / 22,17 Lt/m3.

  • 2. esant uždarai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių:

2.1. daugiabučių namų gyventojams - 5,46 Eur/m3 / 18,85 Lt/m3;

2.2. daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms) - 5,54 Eur/m3 / 19,13 Lt/m3;

2.3. kitiems vartotojams - 5,29 Eur/m3 / 18,27 Lt/m3.

3. šilumnešio kaina (kitiems vartotojams, t.t. VĮ IAE) - 0,71 Eur/m3 / 2,46 Lt/m3.

Remiantis Šilumos kainų nustatymo metodikos 120 punktu: „Šilumos kainos privalo būti keičiamos kas mėnesį, jei keičiasi kuro kainos". Informaciją apie kainų pasikeitimus teikiama tik internetinėse svetainėse http://www.visaginoenergija.lt/, http://www.visaginas.lt/.