Visaginas įeina į mažiausiai už šildymą mokančių Lietuvos miestų penketuką

Svetainės tekstas: Didelis SpausdintiPo VĮ Ignalinos atominės elektrinės uždarymo šilumos kaina Visagino miesto gyventojams per vieną naktį išaugo ketveriopai. Tam, kad ją sureguliuoti, prireikė žymiai daugiau laiko. Šiandien miestas jau gali džiaugtis įveikto didelio darbo rezultatais. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rugpjūčio mėnesio duomenimis, Visaginas įeina į mažiausiai už šildymą mokančių Lietuvos miestų penketuką.

2015 m. rugpjūtį VĮ „Visagino energija" yra  Respublikos šilumos kainų suvestinės ketvirtoje eilutėje. Prieš penkerius metus, po IAE uždarymo, šilumos kainos sumažinimas tapo prioritetiniu uždaviniu VĮ „Visagino energija" kolektyvui. Atsižvelgdama į nuolat brangstančias importinio kuro kainas, 2013-2014 metais įmonės Šiluminėje katilinėje buvo pastatyti du biokuro katilai po 8MW su kondensaciniu 5 MW ekonomaizeriu. Pirmo biokatilo įrengimas leido sumažinti kainą 17,6%. Po antro biokatilo  įvedimo į eksploataciją (projektas iš dalies buvo finansuojamas iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo) VĮ „Visagino energija" pateikė Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai naują šilumos bazinės kainos skaičiavimo projektą.

„Drąsiai galime teigti, kad padarytas didžiulis darbas, kuris atnešė apčiuopiamą naudą Visagino vartotojams. Tokį rezultatą lėmė viso įmonės kolektyvo sklandus ir efektyvus darbas, projektų rangovų sąžiningumas, miesto valdžios supratimas ir įmonės steigėjo palaikymas" - pripažįsta įmonės vadovas, generalinis direktorius Zigmas Jurgutavičius. Tikimasi, kad po naujos šilumos bazinės kainos įsigaliojimo kaina vartotojams sumažės dar apie 10%. „Taip dirbsime ir ateityje, stengsimės užtikrinti adekvačias šilumos kainas mūsų vartotojams" - dalinosi perspektyvomis šilumos tiekimo įmonės vadovas.

Šiuo metu sėkmingai vykdomi du šilumos tinklų atnaujinimo ir modernizavimo projektai, dalinai finansuojami iš Europos regioninės plėtros fondo. Jų eigoje atnaujinami miesto šilumos tiekimo tinklai, gerinama jų būklė, kad patenkinti vis didėjančius energijos tiekimo patikimumo ir stabilumo reikalavimus ir sumažinti šilumos energijos nuostolius.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos duomenimis 2015 m. rugpjūčio mėn. Visagino miesto gyventojai moka už šilumą 4,87 ct/kWh (su PVM). Mažiausia Lietuvoje šilumos kaina yra Klaipėdoje, didžiausia -  Prienuose.

Šilumos kainos 2015 m. rugpjūčio mėn., ct/kWh su PVM

Išskleisti