Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

VĮ „Visagino energija" informuoja, kad 0,4 proc. didėja tiekiamos šilumos energijos ir apie 0,2 proc. didėja karšto vandens kainų dedamosios dėl 1,7 proc. padidėjusių gamtinių dujų kainos (palyginus 2015 m. liepos ir birželio mėn. gamtinių dujų kainas).
ŠILUMOS ENERGIJOS KAINOS (BE PVM):
Gyventojams
1. Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 0,03 euro ct/kWh - 4,49 euro ct/kWh.
2. Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 0,24 Eur per mėn. (nepriklausomai nuo suvartoto šilumos kiekio) - 4,46 euro ct/kWh + 0,24 Eur per mėn.

Kitiems vartotojams
1. Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 0,03 euro ct/kWh - 4,49 euro ct/kWh.
2. Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 16,53 Eur per mėn. (nepriklausomai nuo suvartoto šilumos kiekio) - 4,46 euro ct/kWh + 16,53 Eur per mėn.

KARŠTO VANDENS KAINOS (be PVM):
1. esant atvirai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai:
1.1. daugiabučių namų gyventojams - 5,51 Eur/m3;
1.2. daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms) - 5,60 Eur/m3;
1.3. kitiems vartotojams - 5,06 Eur/m3.
2. esant uždarai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių:
2.1. daugiabučių namų gyventojams - 4,40 Eur/m3;
2.2. daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms) - 4,49 Eur/m3;
2.3. kitiems vartotojams - 4,28 Eur/m3.
3. šilumnešio kaina (kitiems vartotojams, t.t. VĮ IAE) - 0,71 Eur/m3.

Remiantis Šilumos kainų nustatymo metodikos 120 punktu: „Šilumos kainos privalo būti keičiamos kas mėnesį, jei keičiasi kuro kainos". Informaciją apie kainų pasikeitimus teikiama tik internetinėse svetainėse www.visaginoenergija.lt, www.visaginas.lt.