- Vasaris

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

Gruodis Lapkritis Spalis Rugsėjis Rugpjūtis Liepa Birželis Gegužė Balandis Kovas Sausis

Nuo 2016 m. vasario 1 d. keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

VĮ „Visagino energija" vadovaudamasi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. O3-10 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija" karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo ir Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-18 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija" šilumos kainų dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo" perskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios bus taikomos nuo 2016 m. vasario 1 d.

VĮ „Visagino energija" informuoja, kad 26,0 proc. mažėja tiekiamos šilumos energijos ir apie 16,0 proc. mažėja karšto vandens kainų dedamosios. Šilumos kaina mažėja 29,2 proc. dėl naujai nustatytų šilumos kainos dedamųjų, didėja 3,2 proc. dėl padidėjusios vidutinės gamtinių dujų pirkimo kainos įmonei (palyginus 2015 m. gruodžio ir lapkričio mėn. vidutines pirkimo gamtinių dujų kainas):  

Vartotojams, pasirinkusiems mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę - 0,04 euro ct/kWh:

Pastovioji dedamoji

1,49 euro ct/kWh

Kintamoji dedamoji

4,53 euro ct/kWh

Šilumos pardavimo kaina už realizuotą kiekį

0,04 euro ct/kWh

Papildomai gautų pajamų grąžinimas

-1,25* euro ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina

4,81 euro ct/kWh

Vartotojams, pasirinkusiems mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį 0,26 Eur/mėn./kW:

Pastovioji dedamoji

1,49 euro ct/kWh

Kintamoji dedamoji

4,53 euro ct/kWh

Šilumos pardavimo pastovus mėnesinis užmokestis

0,26 Eur/mėn./kW

Papildomai gautų pajamų grąžinimas*

-1,25* euro ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina

4,77 euro ct/kWh + 0,26 Eur/mėn./kW

Vartotojams, pasirinkusiems mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį 0,64 Eur/mėn.:

Pastovioji dedamoji

1,49 euro ct/kWh

Kintamoji dedamoji

4,53 euro ct/kWh

Šilumos pardavimo pastovus mėnesinis užmokestis

0,64 Eur/mėn.

Papildomai gautų pajamų grąžinimas*

-1,25* euro ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina

4,77 euro ct/kWh + 0,64 Eur/mėn.

 *Papildomai gautos pajamos, susidariusios 2013 m. rugsėjo 1 d.  - 2015 m. gegužės 31 d. laikotarpiu - 3 063,02 tūkst. Eur, paskirstytos 12 mėn. laikotarpiui, baziniam realizacijos kiekiui (245,1 tūkst. MWh).

Karšto vandens kainos dedamosios, Eur/m3:

Daugiabučių namų gyventojams

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,13 Eur/m3

0,13 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

5,70 Eur/m3 

4,55 Eur/m3

Galutinė karšto vandens kaina

5,83 Eur/m3

4,68 Eur/m3

 

Daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms)

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,13 Eur/m3

0,13 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

5,79 Eur/m3 

4,63 Eur/m3 

Galutinė karšto vandens kaina

5,92 Eur/m3

4,76 Eur/m3

 

Kitiems vartotojams

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,13 Eur/m3

0,13 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

5,22 Eur/m3 

4,38 Eur/m3 

Galutinė karšto vandens kaina

5,35 Eur/m3

4,51 Eur/m3

Šilumnešio kaina (kitiems vartotojams, t.t. VĮ IAE) -0,71 Eur/m3

Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina gali būti taikoma pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę - 0,04 euro ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį - mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,26 Eur/mėn./kW, mažmeninio  aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,64 Eur/mėn.

Centralizuotai tiekiamai šilumos energijai ir karštam vandeniui gyventojams taikomas lengvatinis 9 %  PVM  tarifas, kitiems vartotojams - 21 %  tarifas.