- Balandis

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

Gruodis Lapkritis Spalis Rugsėjis Rugpjūtis Liepa Birželis Gegužė Kovas Vasaris Sausis

Nuo 2016 m. balandžio 1 d. keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

 VĮ „Visagino energija" vadovaudamasi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. O3-10 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija" karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo ir Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-18 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija" šilumos kainų dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo" perskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios taikomos nuo 2016 m. vasario 1 d.

0,5 proc. mažėja tiekiamos šilumos energijos ir apie 0,2 proc. mažėja karšto vandens kainų dedamosios dėl kuro kainų pokyčio:  

Vartotojams, pasirinkusiems mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę - 0,04 euro ct/kWh:

Pastovioji dedamoji

1,49 euro ct/kWh

Kintamoji dedamoji

3,66 euro ct/kWh

Šilumos pardavimo kaina už realizuotą kiekį

0,04 euro ct/kWh

Papildomai gautų pajamų grąžinimas

-1,25* euro ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina

3,94 euro ct/kWh

Vartotojams, pasirinkusiems mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį - 0,26 Eur/mėn./kW:

Pastovioji dedamoji

1,49 euro ct/kWh

Kintamoji dedamoji

3,66 euro ct/kWh

Šilumos pardavimo pastovus mėnesinis užmokestis

0,26 Eur/mėn./kW

Papildomai gautų pajamų grąžinimas*

-1,25* euro ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina

3,90 euro ct/kWh + 0,26 Eur/mėn./kW

Vartotojams, pasirinkusiems mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį - 0,64 Eur/mėn.:

Pastovioji dedamoji

1,49 euro ct/kWh

Kintamoji dedamoji

3,66 euro ct/kWh

Šilumos pardavimo pastovus mėnesinis užmokestis

0,64 Eur/mėn.

Papildomai gautų pajamų grąžinimas*

-1,25* euro ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina

3,90 euro ct/kWh + 0,64 Eur/mėn.

 *Papildomai gautos pajamos, susidariusios 2013 m. rugsėjo 1 d.  - 2015 m. gegužės 31 d. laikotarpiu - 3 063,02 tūkst. Eur, paskirstytos 12 mėn. laikotarpiui, baziniam realizacijos kiekiui (245,1 tūkst. MWh).

Karšto vandens kainos dedamosios, Eur/m3:

Daugiabučių namų gyventojams

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,13 Eur/m3

0,13 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

5,04 Eur/m3 

4,08 Eur/m3

Galutinė karšto vandens kaina

5,17 Eur/m3

4,21 Eur/m3

 

Daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms)

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,13 Eur/m3

0,13 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

5,13 Eur/m3 

4,16 Eur/m3 

Galutinė karšto vandens kaina

5,26 Eur/m3

4,29 Eur/m3

 

Kitiems vartotojams

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,13 Eur/m3

0,13 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

4,62 Eur/m3 

3,94 Eur/m3 

Galutinė karšto vandens kaina

4,75 Eur/m3

4,07 Eur/m3

Šilumnešio kaina (kitiems vartotojams, t.t. VĮ IAE) -0,71 Eur/m3.

Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina gali būti taikoma pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę - 0,04 euro ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį - mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis - 0,26 Eur/mėn./kW, mažmeninio  aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis - 0,64 Eur/mėn.

Centralizuotai tiekiamai šilumos energijai ir karštam vandeniui gyventojams taikomas lengvatinis 9 %  PVM  tarifas, kitiems vartotojams - 21 %  tarifas.