Nuo 2016 m. birželio 1 d. keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

VĮ „Visagino energija" informuoja, kad nuo 2016 m. birželio 1 d. 0,5 proc. didėja tiekiamos šilumos energijos ir apie 0,3 proc. didėja karšto vandens kainų dedamosios dėl kuro ir pirktos šilumos kainų pokyčio:

ŠILUMOS ENERGIJOS KAINOS (BE PVM):

Visiems vartotojams:
1. Jei vartotojas pasirinko mokėti mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) kainą už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę - 0,04 euro ct/kWh, šilumos kaina - 3,81 euro ct/kWh.
2. Jei vartotojas pasirinko mokėti mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) kainą kaip pastovų (mėnesio) užmokestį:
2.1. mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,26 Eur/mėn./kW, šilumos kaina - 3,77 euro ct/kWh + 0,26 Eur/mėn./kW;
2.2. mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,64 Eur/mėn., šilumos kaina - 3,77 euro ct/kWh + 0,64 Eur/mėn.

KARŠTO VANDENS KAINOS (be PVM):
1. esant atvirai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai:
1.1. daugiabučių namų gyventojams - 5,07 Eur/m3;
1.2. daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms) - 5,16 Eur/m3;
1.3. kitiems vartotojams - 4,66 Eur/m3.
2. esant uždarai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių:
2.1. daugiabučių namų gyventojams - 4,14 Eur/m3;
2.2. daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms) - 4,22 Eur/m3;
2.3. kitiems vartotojams - 4,00 Eur/m3.
3. šilumnešio kaina (kitiems vartotojams, t.t. VĮ IAE) - 0,71 Eur/m3.

Remiantis Šilumos kainų nustatymo metodikos 120 punktu: „Šilumos kainos privalo būti keičiamos kas mėnesį, jei keičiasi kuro kainos".