- Kuro pirkimo procedūrų ataskaitos

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

Gamtinių dujų įsigijimai

2015-03-23 Gamtinių dujų pirkimo procedūrų ataskaita

______________________________________________

Biokuro įsigijimai

Vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 992 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl įmonių veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo" 137 ir 138 punktu visi energijos išteklių įsigijimai turi būti skelbiami.

2015-04-09 Biokuro pirkimo procedūrų ataskaita

2016-02-19 Biokuro pirkimo procedūrų ataskaita

2016-08-08 Biokuro pirkimo procedūrų ataskaita

2016-09-16 Biokuro pirkimo procedūrų ataskaita

2017-02-21 Biokuro pirkimo procedūrų ataskaita

2017-03-21 Biokuro pirkimo procedūrų ataskaita

2017-08-17 Biokuro pirkimo procedūrų ataskaita

2017-09-12 Biokuro pirkimo procedūrų ataskaita

2018-02-08 Biokuro pirkimo procedūrų ataskaita

2018-10-11 Biokuro pirkimo procedūrų ataskaita

______________________________________________

 

Įmonė įsigydama kurą energijos išteklių biržoje skelbia informaciją apie kuro įsigijimą:

2018-01-04 Kuro pirkimo procedūrų ataskaita

2018-01-10 Kuro pirkimo procedūrų ataskaita

2018-01-16 Kuro pirkimo procedūrų ataskaita

2018-01-23 Kuro pirkimo procedūrų ataskaita

2018-01-31 Kuro pirkimo procedūrų ataskaita

2018-02-07 Kuro pirkimo procedūrų ataskaita

2018-02-21 Kuro pirkimo procedūrų ataskaita

2018-02-28 Kuro pirkimo procedūrų ataskaita

2018-03-07 Kuro pirkimo procedūrų ataskaita

2018-03-14 Kuro pirkimo procedūrų ataskaita

2018-03-23 Kuro pirkimo procedūrų ataskaita

2018-04-05 Kuro pirkimo procedūrų ataskaita

2018-04-10 Kuro pirkimo procedūrų ataskaita

2018-04-18 Kuro pirkimo procedūrų ataskaita

2018-05-15 Kuro pirkimo procedūrų ataskaita

2018-05-22 Kuro pirkimo procedūrų ataskaita

2018-06-06 Kuro pirkimo procedūrų ataskaita

2018-06-13 Kuro pirkimo procedūrų ataskaita

2018-06-21 Kuro pirkimo procedūrų ataskaita

2018-06-27 Kuro pirkimo procedūrų ataskaita

2018-07-04 Kuro pirkimo procedūrų ataskaita

2018-07-11 Kuro pirkimo procedūrų ataskaita

2018-07-26 Kuro pirkimo procedūrų ataskaita

2018-08-08 Kuro pirkimo procedūrų ataskaita

2018-08-22 Kuro pirkimo procedūrų ataskaita

2018-09-05 Kuro pirkimo procedūrų ataskaita

2018-09-19 Kuro pirkimo procedūrų ataskaita

2018-09-24 Kuro pirkimo procedūrų ataskaita

2018-10-02 Kuro pirkimo procedūrų ataskaita

2018-10-09 Kuro pirkimo procedūrų ataskaita

2018-11-09 Kuro pirkimo procedūrų ataskaita

2018-11-14 Kuro pirkimo procedūrų ataskaita

 

2016 m. Kuro pirkimo procedūrų ataskaitos

2017 m. Kuro pirkimo procedūrų ataskaitos