- Kuro pirkimo procedūrų ataskaitos

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

 Vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 992 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl įmonių veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo" 137 ir 138 punktu visi energijos išteklių įsigijimai turi būti skelbiami.

Gamtinių dujų įsigijimai

2015-03-23 Gamtinių dujų pirkimo procedūrų ataskaita

2019-01-02 Gamtinių dujų pirkimo procedūrų ataskaita

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Įmonė įsigydama kurą energijos išteklių biržoje skelbia informaciją apie kuro įsigijimą:

2019-01-07 Energijos/kuro pirkimo procedūrų ataskaita

______________________________________________

Biokuro įsigijimai

2015-04-09 Biokuro pirkimo procedūrų ataskaita

2016-02-19 Biokuro pirkimo procedūrų ataskaita

2016-08-08 Biokuro pirkimo procedūrų ataskaita

2016-09-16 Biokuro pirkimo procedūrų ataskaita

2017-02-21 Biokuro pirkimo procedūrų ataskaita

2017-03-21 Biokuro pirkimo procedūrų ataskaita

2017-08-17 Biokuro pirkimo procedūrų ataskaita

2017-09-12 Biokuro pirkimo procedūrų ataskaita

2018-02-08 Biokuro pirkimo procedūrų ataskaita

2018-10-11 Biokuro pirkimo procedūrų ataskaita

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Įmonė įsigydama kurą energijos išteklių biržoje skelbia informaciją apie kuro įsigijimą:


2016 m. Kuro pirkimo procedūrų ataskaitos

2017 m. Kuro pirkimo procedūrų ataskaitos

2018 m. Kuro pirkimo procedūrų ataskaitos