Valdyba

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 5 punktu ir 10 straipsnio 8, 10 dalimis, Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo", 48 punktu, Valstybės įmonės „Visagino energija" įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 4-67 „Dėl Valstybės įmonės „Visagino energija" įstatų patvirtinimo", 13 punktu ir atsižvelgiant į Kandidatų į valstybės įmonės „Visagino energija" valdybos narių vietas atrankos komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 4-175 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės „Visagino energija" valdybos narių vietas atrankos komisijos sudarymo" 2018 m. balandžio 26 d. posėdžio protokolą Nr. (32.10-171)-252-49 bei 2018 m. gegužės 31 d. posėdžio protokolą Nr. (32.10-171)-252-63, atšaukti visi valstybės įmonės „VISAGINO ENERGIJA" valdybos nariai, paskirti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 4-590 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija" valdybos narių skyrimo".

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 4-415 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija" valdybos narių skyrimo" paskirti ketverių metų laikotarpiui valstybės įmonės „Visagino energija" valdybos nariai:

• Viktorija Abaravičienė, valstybės įmonės „Visagino energija" Ekonomikos skyriaus vadovė (valstybės įmonės „Visagino energija" darbuotojų atstovė);
• Rokas Baliukovas, Vilniaus universiteto Turto valdymo ir paslaugų centro direktorius (nepriklausomas valdybos narys);
• Lina Jakimavičienė, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Įmonių teisės ir verslo aplinkos gerinimo departamento Įmonių teisės skyriaus vyriausioji specialistė (valstybės tarnautoja);
• Gintaras Makšimas, uždarosios akcinės bendrovės „VILNIAUS VANDENYS" Teisės skyriaus vadovas (nepriklausomas valdybos narys);
• Andrius Urbonas, uždarosios akcinės bendrovės „Traidenis" generalinis direktorius (nepriklausomas valdybos narys).