Valdyba

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 5 punktu ir 10 straipsnio 8, 10 dalimis, Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo", 48 punktu, Savivaldybės įmonės „Visagino energija" įstatų, patvirtintų Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-E-402 „Dėl Savivaldybės įmonės „Visagino energija" įstatų patvirtinimo ir vadovo darbo sutarties pakeitimo", 13 punktu ir atsižvelgiant į Kandidatų į įmonės „Visagino energija" valdybos narių vietas atrankos komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 4-175 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės „Visagino energija" valdybos narių vietas atrankos komisijos sudarymo" 2018 m. balandžio 26 d. posėdžio protokolą Nr. (32.10-171)-252-49 bei 2018 m. gegužės 31 d. posėdžio protokolą Nr. (32.10-171)-252-63, atšaukti visi valstybės įmonės „Visagino energija" valdybos nariai, paskirti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 4-590 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija" valdybos narių skyrimo".

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 4-415 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija" valdybos narių skyrimo" paskirti ketverių metų laikotarpiui įmonės „Visagino energija" valdybos nariai:

 

• Viktorija Abaravičienė, SĮ „Visagino energija" darbuotojų atstovė;
• Rokas Baliukovas, nepriklausomas valdybos narys;
• Lina Jakimavičienė, valstybės tarnautoja;
• Gintaras Makšimas, nepriklausomas valdybos narys;
• Andrius Urbonas, nepriklausomas valdybos narys.