Geriamojo vandens suvartojimas

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

Vadovaudamiesi Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 989, 4 punktu, informuojame, kad 2016 m. Visagino savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį buvo 1,936 m3.