Geriamojo vandens suvartojamas

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

Vadovaudamiesi Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 989, 4 punktu, informuojame, kad Visagino savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį yra 1,936 m3.