Потребление питьевой воды

шpифт: Бoльшoй Распечатать

Vadovaudamiesi Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 989 , 4 punktu, informuojame, kad 2017 m. Visagino savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį buvo 2,01 m3.