Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Visagino savivaldybėje

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

Projekto būsena: Įgyvendinamas

2016 metais VĮ „Visagino energija" pradėjo įgyvendinti investicinį projektą „Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Visagino savivaldybėje". Projekto įgyvendinimo metu 2016 -2018 metais už 3,76 mln. Eur (be PVM) planuojama pakeisti apie 19,6 km itin prastos būklės geriamojo vandens tiekimo tinklų. Rekonstruoti pasirinkti patys kritiškiausi plieninių vamzdynų ruožai. Jie bus pakeisti šiuolaikiniais ilgaamžiais plastikiniais vamzdžiais, kartu pakeičiant ir pasenusią armatūrą, vandens įvadus iki gyvenamųjų namų. Projektas buvo pradėtas įgyvendinti VĮ „Visagino energija" lėšomis, tačiau šių metų pabaigoje (2016-12-16) buvo pasirašyta projekto finansavimo sutartis su Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) projekto daliniam finansavimui Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" priemonę Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas". Europos Sąjungos investicijos sudarys apie 46% statybos darbams būtinų lėšų, tai yra apie 1,72 mln. Eur be PVM.

 

2016 m. - 2018 m. rekonstrukcijos darbus vykdo viešai skelbtą konkursą laimėjęs rangovas - jungtinės veiklos partneriai UAB „Infes" ir UAB „KRS", su kuriais 2016-04-29 pasirašyta darbų rangos sutartis 3,76 mln. Eur be PVM sumai.

 

Darbai vykdomi Visagino mieste ir už miesto. Visagino mieste geriamojo vandens tiekimo tinklai rekonstruojami gyvenamųjų namų kiemuose, todėl suprantama, kad gyventojams sukeliami tam tikri laikini nepatogumai. Statybos darbų rangovas darbus vykdo ir vykdys taip, kad gyventojams tų nepatogumų būtų sukeliama minimaliai - nauji vamzdynai tiesiami netranšėjiniu įvėrimo būdu - į esamus plieninius vamzdžius įveriant nustatyto diametro plastikinius, stengiantis kuo mažiau kasinėti, tausojant aplinką ir dangas (kasamos tik darbo duobės įvėrimo darbams atlikti, o atviru būdu, kasant tranšėjas, vamzdynai keičiami ten, kur įvėrimas neįmanomas). Esant reikalui rangovas, suderinęs su policija, užtikrina specialiojo transporto privažiavimą prie esamų pastatų, žmonių judėjimo vietose per iškastas tranšėjas įrengiami laikini mediniai tilteliai. Tranšėjos ir duobės žymimos gerai matomais ženklais arba aptveriamos.

 

Rekonstruojami ruožai matosi pateiktame paveiksle (išskirti šviesesne spalva).

 

 
Reikia suprasti, kad rekonstrukcijos darbai vykdomi visų Visagino gyventojų labui, norint užtikrinti patikimesnį ir saugesnį vandens tiekimą, išvengti bereikalingų tiekimo sutrikimų, avarijų ir avarinių-atstatomųjų darbų, mažinti neįkainojamojo mūsų visų gamtos turto - geriamojo vandens nuostolius.
Todėl prašome būti pakantiems, susitaikyti su laikinais nepatogumais ir nekelti bereikalingo ažiotažo dėl galimų trumpalaikių vandens tiekimo sustabdymų įrengiant laikinas vandens tiekimo linijas ir/ar tinklų prijungimo/perjungimo metu, statybos metu galimai padidėsiančio triukšmo lygio ir/ar kitų nepatogumų. Juk visi suprantame, kad statybos darbų metu, kurie yra būtini visiems mums, visaginiečiams, tokių nemalonių reiškinių išvengti neįmanoma ir reikia su tuo susitaikyti bei priimti tai kaip laikiną būtinybę. Visus numatytus vamzdynų keitimo darbus numatyta baigti iki 2018 metų Kalėdų.

 

Pirmojo, 2016-ųjų metų etapo, rekonstrukcijos darbai jau baigti, rangovas planuoja ir ruošiasi eilinio 2017 metų etapo darbams, kuriuos numato pradėti 2017 m. pradžioje ir kurių metu bus rekonstruota net 18 vandentiekio ruožų  (atkarpų) Visagino mieste ir už jo.

 

Vartotojai nuolat informuojami, kad rekonstrukcijos darbai vykdomi, norint užtikrinti patikimesnį ir saugesnį vandens tiekimą, išvengti galimų tiekimo sutrikimų, avarijų ir avarinių-atstatomųjų darbų. Siekdama informuoti ko daugiau visaginiečių, įmonė nuolat ieško papildomų informavimo priemonių. Š. m. rugsėjo-spalio mėnesiais miesto lopšelių-darželių (šalia kurių vykdomi renovacijos darbai) ugdytiniai buvo pakviesti apžiūrėti, kaip įmonė įgyvendina šį Vandentvarkos projektą. Jauniesiems visaginiečiams specialistai paaiškino, kaip vanduo, naudojamas valgiui gaminti, praustis ir skalbti, pasiekia namus, vaikų lopšelius-darželius, mokyklas. Vaikai sužinojo, kodėl ir kada reikia remontuoti vandentiekį, kaip vykdomi statybos darbai, pamatė statybos mechanizmų darbą.