- Kovas

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

Gruodis Lapkritis Spalis Rugsėjis Rugpjūtis Liepa Birželis Gegužė Balandis Vasaris Sausis

Nuo 2017 m. kovo 1 d. keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

 

VĮ „Visagino energija", vadovaudamasi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. O3-10 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija" karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo ir Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-18 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija" šilumos kainų dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo", perskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios taikomos nuo 2016 m. vasario 1 d.

Nuo 2017 m. kovo 1 d. 7,4 proc. didėja tiekiamos šilumos energijos ir karšto vandens kainų dedamosios dėl kuro ir pirktos šilumos kainų pokyčio.

Vartotojams, pasirinkusiems mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę - 0,04 euro ct/kWh:

Pastovioji dedamoji

1,49 euro ct/kWh

Kintamoji dedamoji

3,84 euro ct/kWh

Šilumos pardavimo kaina už realizuotą kiekį

0,04 euro ct/kWh

Papildomai gautų pajamų grąžinimas

0,00* euro ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina

5,37 euro ct/kWh

Vartotojams, pasirinkusiems mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį - 0,26 Eur/mėn./kW:

Pastovioji dedamoji

1,49 euro ct/kWh

Kintamoji dedamoji

3,84 euro ct/kWh

Šilumos pardavimo pastovus mėnesinis užmokestis

0,26 Eur/mėn./kW

Papildomai gautų pajamų grąžinimas*

0,00* euro ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina

5,33 euro ct/kWh + 0,26 Eur/mėn./kW

Vartotojams, pasirinkusiems mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį - 0,64 Eur/mėn.:

Pastovioji dedamoji

1,49 euro ct/kWh

Kintamoji dedamoji

3,84 euro ct/kWh

Šilumos pardavimo pastovus mėnesinis užmokestis

0,64 Eur/mėn.

Papildomai gautų pajamų grąžinimas*

0,00* euro ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina

5,33 euro ct/kWh + 0,64 Eur/mėn.

 *Papildomai gautos pajamos, susidariusios 2013 m. rugsėjo 1 d.  - 2015 m. gegužės 31 d. laikotarpiu - 3 063,02 tūkst.Eur, paskirstytos 12 mėn. laikotarpiui (2016 m. vasario - 2017 m. sausio mėn.), baziniam realizacijos kiekiui (245,1 tūkst. MWh).

Karšto vandens kainos dedamosios, Eur/m3:

Daugiabučių namų gyventojams

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,13 Eur/m3

0,13 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

6,13 Eur/m3 

4,85 Eur/m3

Galutinė karšto vandens kaina

6,26 Eur/m3

4,98 Eur/m3

 

Daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms)

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,13 Eur/m3

0,13 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

6,22 Eur/m3 

4,93 Eur/m3 

Galutinė karšto vandens kaina

6,35 Eur/m3

5,06 Eur/m3

 

Kitiems vartotojams

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,13 Eur/m3

0,13 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

5,61 Eur/m3 

4,67 Eur/m3 

Galutinė karšto vandens kaina

5,74 Eur/m3

4,80 Eur/m3

Šilumnešio kaina (kitiems vartotojams, t.t. VĮ IAE) -0,71 Eur/m3.

Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina gali būti taikoma pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę - 0,04 euro ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį - mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis - 0,26 Eur/mėn./kW, mažmeninio  aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis - 0,64 Eur/mėn.

Centralizuotai tiekiamai šilumos energijai ir karštam vandeniui gyventojams taikomas lengvatinis 9 %  PVM  tarifas, kitiems vartotojams - 21 %  tarifas.