Nuo 2017 m. balandžio 1 d. keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

Svetainės tekstas: Didelis SpausdintiVĮ „Visagino energija", vadovaudamasi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. O3-10 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija" karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo, Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-18 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija" šilumos kainų dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo" ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. O3-64 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo" perskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas.
Nuo 2017 m. balandžio 1 d. 1,9 proc. mažėja tiekiamos šilumos energijos kaina dėl kuro ir pirktos šilumos kainų pokyčio. Apie 2,4 proc. didėja karšto vandens kaina  dėl geriamojo (šalto) vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų pokyčio.

ŠILUMOS ENERGIJOS KAINOS (BE PVM) :

Visiems vartotojams:
1. Jei vartotojas pasirinko mokėti mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) kainą už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę - 0,04 euro ct/kWh, šilumos kaina - 5,27 euro ct/kWh.
2. Jei vartotojas pasirinko mokėti mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) kainą kaip pastovų (mėnesio) užmokestį:
2.1. mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,26 Eur/mėn./kW, šilumos kaina - 5,23 euro ct/kWh + 0,26 Eur/mėn./kW;
2.2. mažmeninio  aptarnavimo (šilumos pardavimo) bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,64 Eur/mėn., šilumos kaina - 5,23 euro ct/kWh + 0,64 Eur/mėn.

KARŠTO VANDENS KAINOS (be PVM):
1. esant atvirai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai:
1.1. daugiabučių namų gyventojams - 6,38 Eur/m3;
1.2. daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms) - 6,46Eur/m3;
1.3. kitiems vartotojams - 5,84 Eur/m3.
2. esant uždarai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių:
2.1. daugiabučių namų gyventojams - 5,14 Eur/m3;
2.2. daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms) - 5,21 Eur/m3;
2.3. kitiems vartotojams - 4,94Eur/m3.
3. šilumnešio kaina (kitiems vartotojams, t.t. VĮ IAE) - 0,77 Eur/m3.

Remiantis Šilumos kainų nustatymo metodikos 91 punktu: „Šilumos kainos privalo būti keičiamos kas mėnesį, keičiantis kuro ir (ar) iš nepriklausomų šilumos gamintojų perkamos šilumos kainoms".