Nustatytos šilumos kainos dedamosios antriems bazinės kainos galiojimo metams

Svetainės tekstas: Didelis SpausdintiValstybės kainų ir energetikos kontrolės komisija 2017 m. balandžio 13 d. posėdyje vienašališkai nustatė VĮ ,,Visagino energija" šilumos kainas dedamąsias antriesiems bazinės kainos galiojimo metams.
Vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodikos 83.2.5 p. nustatytos šilumos perskaičiuotos kainos (kainos dedamosios) įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos (t.y. nuo 2017 m. gegužės 1 d).