- Gegužė

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

Gruodis Lapkritis Spalis Rugsėjis Rugpjūtis Liepa Birželis Balandis Kovas Vasaris Sausis

Nuo 2017 m. gegužės 1 d. keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

 

VĮ „Visagino energija“, vadovaudamasi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. 2016 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. O3-10 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. O3-155 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. vasario 24 d.  nutarimu Nr. O3-64 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“ perskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas.

Nuo 2017 m. gegužės 1 d. apie 7,8 proc. mažėja tiekiamos šilumos energijos ir apie  4 proc. mažėja karšto vandens kainų dedamosios dėl naujai nustatytų šilumos kainos dedamųjų, o taip pat dėl kuro ir pirktos šilumos kainų pokyčio.

 

Vartotojams, pasirinkusiems mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,05 euro ct/kWh:

Pastovioji dedamoji

1,61 euro ct/kWh

Kintamoji dedamoji

3,71 euro ct/kWh

Šilumos pardavimo kaina už realizuotą kiekį

0,05 euro ct/kWh

Papildomai gautų pajamų grąžinimas

-0,51* euro ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina

4,86 euro ct/kWh

 

Vartotojams, pasirinkusiems mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį gyventojams (butui) – 0,77 Eur/mėn.:

Pastovioji dedamoji

1,61 euro ct/kWh

Kintamoji dedamoji

3,71 euro ct/kWh

Šilumos pardavimo pastovus mėnesinis užmokestis

0,77 Eur/mėn.

Papildomai gautų pajamų grąžinimas*

-0,51* euro ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina

4,81 euro ct/kWh + 0,77 Eur/mėn.

 

Vartotojams, pasirinkusiems mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį, kitiems vartotojams – 1,99 Eur/mėn./kW:

Pastovioji dedamoji

1,61 euro ct/kWh

Kintamoji dedamoji

3,71euro ct/kWh

Šilumos pardavimo pastovus mėnesinis užmokestis

1,99 Eur/mėn./kW

Papildomai gautų pajamų grąžinimas*

-0,51* euro ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina

4,81 euro ct/kWh + 1,99 Eur/mėn./kW

 *Papildomai gautos pajamos, susidariusios 2015 m. birželio 1 d.  – 2016 m. rugsėjo 30 d. laikotarpiu – 1238,59 tūkst. Eur, paskirstytos 12 mėn. laikotarpiui (2017 m. gegužės – 2018 m. balandžio mėn.), baziniam realizacijos kiekiui (245,1 tūkst. MWh).

 

Karšto vandens kainos dedamosios, Eur/m3:

Daugiabučių namų gyventojams

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,14 Eur/m3

0,14 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

5,94 Eur/m3 

4,85 Eur/m3

Galutinė karšto vandens kaina

6,08 Eur/m3

4,99 Eur/m3

 

Daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms)

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,14 Eur/m3

0,14 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

6,02 Eur/m3 

4,93 Eur/m3 

Galutinė karšto vandens kaina

6,16 Eur/m3

5,07 Eur/m3

 

Kitiems vartotojams

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,14 Eur/m3

0,14 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

5,42 Eur/m3 

4,60 Eur/m3 

Galutinė karšto vandens kaina

5,56 Eur/m3

4,74 Eur/m3

 

Šilumnešio kaina (kitiems vartotojams, t.t. VĮ IAE) –0,77 Eur/m3.

 

Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina gali būti taikoma pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,05 euro ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis gyventojams (butui) – 0,77 Eur/mėn., mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis kitiems vartotojams – 1,99 Eur/mėn./kW

 

Centralizuotai tiekiamai šilumos energijai ir karštam vandeniui gyventojams taikomas lengvatinis 9 %  PVM  tarifas, kitiems vartotojams – 21 %  tarifas.