Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

Svetainės tekstas: Didelis SpausdintiVĮ „Visagino energija“, vadovaudamasi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. O3-10 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. O3-155 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. vasario 24 d.  nutarimu Nr. O3-64 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“, perskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas.
Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. apie 2,8 proc. didėja tiekiamos šilumos energijos ir apie 1,59 proc. didėja karšto vandens kainų dedamosios dėl kuro ir pirktos šilumos kainų pokyčio.
ŠILUMOS ENERGIJOS KAINOS (BE PVM) :

Visiems vartotojams:
1. Jei vartotojas pasirinko mokėti mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) kainą už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,05 euro ct/kWh, šilumos kaina – 4,83 euro ct/kWh.
2. Jei vartotojas pasirinko mokėti mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) kainą kaip pastovų (mėnesio) užmokestį:
2.1. mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis gyventojams (butui) 0,77 Eur/mėn., šilumos kaina – 4,78 euro ct/kWh + 0,77 Eur/mėn./kW;
2.2. mažmeninio  aptarnavimo (šilumos pardavimo) bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis kitiems vartotojams 1,99 Eur/mėn., šilumos kaina – 4,78 euro ct/kWh + 1,99 Eur/mėn.

KARŠTO VANDENS KAINOS (be PVM):
1. esant atvirai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai:
1.1. daugiabučių namų gyventojams – 6,06 Eur/m3;
1.2. daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms) – 6,14 Eur/m3;
1.3. kitiems vartotojams – 5,54 Eur/m3.
2. esant uždarai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių:
2.1. daugiabučių namų gyventojams – 4,98 Eur/m3;
2.2. daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms) – 5,05 Eur/m3;
2.3. kitiems vartotojams – 4,73Eur/m3.
3. šilumnešio kaina (kitiems vartotojams, t.t. VĮ IAE) – 0,77 Eur/m3.

Remiantis Šilumos kainų nustatymo metodikos 91 punktu: „Šilumos kainos privalo būti keičiamos kas mėnesį, keičiantis kuro ir (ar) iš nepriklausomų šilumos gamintojų perkamos šilumos kainoms“.