INFORMACIJA apie atrankos išvadą

Svetainės tekstas: Didelis SpausdintiINFORMACIJA apie atrankos išvadą dėl šilumos tinklų modernizavimo Visagino mieste poveikio aplinkai vertinimo.

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas - Valstybės įmonė „Visagino energija", Taikos pr. 26A, Visaginas, tel. (8 386) 25 901.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - Šilumos tinklų modernizavimas Visagino mieste.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta - Visagino miesto teritorija.

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada - Aplinkos apsaugos agentūros priimta 2017-11-09 raštu Nr. (28.5)-A4-11483 atrankos išvada, kad planuojamai ūkinei veiklai (šilumos tinklų modernizavimui Visagino mieste) poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima Valstybės įmonėje „Visagino energija", Taikos pr. 15 (Komercijos tarnyba), Visaginas, tel. (8 386) 25 901, (8 386) 25 959, faksu (8 386) 60 860, 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8 706 62008, faks. 8 706 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt, 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Panevėžio ir Utenos skyriuje, Metalo g. 11, Utena, 206 k., tel. (8 389) 68 784, 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.