2018 metai

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

Lapkritis Spalis Rugsėjis Rugpjūtis Liepa Birželis Gegužė Balandis Kovas Vasaris Sausis      

Nuo 2018 m. gruodžio 1 d. keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

VĮ „Visagino energija“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 6 ir 11 dalimis, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-227 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-228 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3E-210 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“  perskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas.


Nuo 2018 m. gruodžio 1 d. apie 3,5 proc. didėja tiekiamos šilumos energijos ir apie 2,1 proc. didėja karšto vandens kainų dedamosios palyginus su 2018 m. lapkričio mėn. dėl kuro (biokuro) ir perkamos šilumos iš nepriklausomų šilumos tiekėjų kainų pokyčio.


Vartotojams, pasirinkusiems mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,04 Euro ct/kWh:

Pastovioji dedamoji

1,63 Euro ct/kWh

Kintamoji dedamoji

4,86 Euro ct/kWh

Šilumos pardavimo kaina už realizuotą kiekį

0,04 Euro ct/kWh

Papildomai gautų pajamų grąžinimas

- 0,55* Euro ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina

5,98 Euro ct/kWh

Vartotojams, pasirinkusiems mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį gyventojams (butui) – 0,77 Eur/mėn.:

Pastovioji dedamoji

1,63 Euro ct/kWh

Kintamoji dedamoji

4,86 Euro ct/kWh

Šilumos pardavimo pastovus mėnesinis užmokestis

0,77 Eur/mėn.

Papildomai gautų pajamų grąžinimas

- 0,55* Euro ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina

5,94 Euro ct/kWh + 0,77 Eur/mėn.

Vartotojams, pasirinkusiems mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį, kitiems vartotojams – 0,31 Eur/mėn./kW:

Pastovioji dedamoji

1,63 Euro ct/kWh

Kintamoji dedamoji

4,86 Euro ct/kWh

Šilumos pardavimo pastovus mėnesinis užmokestis

0,31 Eur/mėn./kW

Papildomai gautų pajamų grąžinimas

- 0,55* Euro ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina

5,94 Euro ct/kWh + 0,31 Eur/mėn./kW

Dvinarė kaina:

Pastovioji dedamoji (už vidutinę vartojimo galią)

12,03 Euro už kW per mėnesį

Kintamoji dedamoji (už suvartotą šilumos kiekį)

4,31 Euro ct/kWh

*Papildomai gautos pajamos, susidariusios 2013 m. rugsėjo 1 d.  – 2015 m. gegužės 31 d. laikotarpiu – 463,52 tūkst. Eur ir papildomai gautos pajamos, susidariusios 2016 m. spalio 1 d.  – 2017 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu – 894,30 tūkst. Eur, paskirstytos 12 mėn. laikotarpiui (2018 m. rugsėjo – 2019 m. rugpjūčio mėn.), baziniam realizacijos kiekiui (245,1 tūkst. MWh).

Karšto vandens kainos dedamosios, Eur/m3:

Daugiabučių namų gyventojams

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,15 Eur/m3

0,15 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

6,33 Eur/m3 

5,29 Eur/m3

Galutinė karšto vandens kaina

6,48 Eur/m3

5,44 Eur/m3


Daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms)

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,15 Eur/m3

0,15 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

6,41 Eur/m3 

5,36 Eur/m3 

Galutinė karšto vandens kaina

6,56 Eur/m3

5,51 Eur/m3Kitiems vartotojams

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,15 Eur/m3

0,15 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

6,23 Eur/m3 

5,20 Eur/m3 

Galutinė karšto vandens kaina

6,38 Eur/m3

5,35 Eur/m3

Šilumnešio kaina (kitiems vartotojams, t.t. VĮ IAE) –0,83 Eur/m3.

Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina gali būti taikoma pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,04 Euro ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis gyventojams (butui) – 0,77 Eur/mėn., mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis kitiems vartotojams – 0,31 Eur/mėn./kW.

Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.