- Balandis

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

Spalis Rugsėjis Rugpjūtis Liepa Birželis Gegužė Kovas Vasaris Sausis      

Nuo 2018 m. balandžio 1 d. keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

VĮ „Visagino energija“, vadovaudamasi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. O3-10 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. O3-155 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. vasario 24 d.  nutarimu Nr. O3-64 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“ perskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas.


Nuo 2018 m. balandžio 1 d. apie 1,45 proc. mažėja tiekiamos šilumos energijos ir apie 1 proc. mažėja karšto vandens kainų dedamosios dėl kuro ir pirktos šilumos kainų pokyčio.


Vartotojams, pasirinkusiems mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,05 euro ct/kWh:

Pastovioji dedamoji

1,61 euro ct/kWh

Kintamoji dedamoji

4,30 euro ct/kWh

Šilumos pardavimo kaina už realizuotą kiekį

0,05 euro ct/kWh

Papildomai gautų pajamų grąžinimas

-0,51* euro ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina

5,45 euro ct/kWh

Vartotojams, pasirinkusiems mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį gyventojams (butui) – 0,77 Eur/mėn.:

Pastovioji dedamoji

1,61 euro ct/kWh

Kintamoji dedamoji

4,30 euro ct/kWh

Šilumos pardavimo pastovus mėnesinis užmokestis

0,77 Eur/mėn.

Papildomai gautų pajamų grąžinimas*

-0,51* euro ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina

5,40 euro ct/kWh + 0,77 Eur/mėn.

Vartotojams, pasirinkusiems mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį, kitiems vartotojams – 1,99 Eur/mėn./kW:

Pastovioji dedamoji

1,61 euro ct/kWh

Kintamoji dedamoji

4,30 euro ct/kWh

Šilumos pardavimo pastovus mėnesinis užmokestis

1,99 Eur/mėn./kW

Papildomai gautų pajamų grąžinimas*

-0,51* euro ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina

5,40 euro ct/kWh + 1,99 Eur/mėn./kW

*Papildomai gautos pajamos, susidariusios 2015 m. birželio 1 d.  – 2016 m. rugsėjo 30 d. laikotarpiu – 1238,59 tūkst. Eur, paskirstytos 12 mėn. laikotarpiui (2017 m. gegužės – 2018 m. balandžio mėn.), baziniam realizacijos kiekiui (245,1 tūkst. MWh).

Karšto vandens kainos dedamosios, Eur/m3:

Daugiabučių namų gyventojams

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,14 Eur/m3

0,14 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

6,39 Eur/m3 

5,17 Eur/m3

Galutinė karšto vandens kaina

6,53 Eur/m3

5,31 Eur/m3

 

Daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms)

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,14 Eur/m3

0,14 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

6,47 Eur/m3 

5,25 Eur/m3 

Galutinė karšto vandens kaina

6,61 Eur/m3

5,39Eur/m3

 

Kitiems vartotojams

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,14 Eur/m3

0,14 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

5,83 Eur/m3 

4,91 Eur/m3 

Galutinė karšto vandens kaina

5,97 Eur/m3

5,05 Eur/m3

Šilumnešio kaina (kitiems vartotojams, t.t. VĮ IAE) –0,77 Eur/m3.

        Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina gali būti taikoma pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,05 euro ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis gyventojams (butui) – 0,77 Eur/mėn., mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis kitiems vartotojams – 1,99 Eur/mėn./kW.

         Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.