Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas Visagino mieste 2019-2020 m.

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

2018-05-22

VĮ „Visagino energija" įgyvendina investicinį projektą „Šilumos tinklų modernizavimas Visagino mieste 2019-2020 m." Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-02-0009 pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas" 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra".


2018 m. gegužės 21 d. VĮ „Visagino energija" ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau - įgyvendinančioji institucija) pasirašė iš ES struktūrinių fondų bendrai finansuojamo projekto finansavimo sutartį. Sutartyje nustatyta projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma sudaro 5,2 mln. Eur, iš kurių 2,6 mln. Eur sudaro ES Sanglaudos fondo lėšos, likusias ir kitas pagal rangos sutartį projekto įgyvendinimui reikalingas lėšas skirs VĮ „Visagino energija". Projekto įgyvendinimo metu 2019-2020 metais planuojama pakeisti apie 19 km senų, jau daugiau kaip 30 m. eksploatuojamų, nusidėvėjusių įvairaus diametro šilumos tiekimo vamzdynų (apie 9,5 km šilumos tiekimo trasų). Rekonstrukcijai parinkti patys nuostolingiausi vamzdynų ruožai, jie bus pakeisti šiuolaikiniais ilgaamžiais pramoniniu būdu izoliuotais vamzdynais, kartu pakeičiant ir pasenusią armatūrą bei įvadus iki gyvenamųjų namų. Iš viso įvairiose Visagino vietose visuose trijuose miesto mikrorajonuose numatyta rekonstruoti 17 šilumos tiekimo tinklų ruožų. Tenka tik pasidžiaugti, kad VĮ „Visagino energija", pateikusi konkursinę paraišką projekto finansavimui, surinko tiek konkursinių balų, kad jai vienai iš pirmųjų tas ES finansavimas buvo skirtas ir įmonė galės nuveikti žymiai daugiau visų gyventojų labui, nei vykdydama rekonstrukciją tik savo lėšomis.


Tokiu būdu gyventojams teks susitaikyti su laikinais nepatogumais, kurie yra tiesiog akivaizdžiai neišvengiami atliekant tokio pobūdžio darbus. Tačiau kartu būtina įsisąmoninti, kad šie darbai vykdomi pačių gyventojų labui ir yra būtini, siekiant užtikrinti patikimą, saugų ir nepertraukiamą šilumos energijos tiekimą, mažinti šilumos energijos nuostolius. Juk nei vienas nenorime, kad pasikartotų tragedija, kuri įvyko 2006 m. sausio mėn. Telšiuose, kai be šilumos energijos per šalčius liko visas miestas.


Atsiprašome už galimus laikinus nepatogumus ir prašome gyventojus būti pakantesniems, nekelti bereikalingo ažiotažo, be reikalo netrukdyti ir netrikdyti atsakingus ir pavojingus darbus atliekančių darbuotojų, suprasti, kad statybos darbai bus atliekami ne plyname lauke, kad vamzdynai sraigtasparniais oru nepristatomi ir nekeičiami, kad yra būtina vykdyti žemės darbus - išardyti dangas, iškasti tranšėjas, išmontuoti senus vamzdžius, sumontuoti naujus ir pan. Statybos darbai turi būti ir bus vykdomi pagal teisės aktų, rangos sutarties, atsakingų institucijų reikalavimus, pagal specifinę atitinkamų darbų technologiją, nustatytu eiliškumu ir terminais.


Prašome nesijaudinti dėl statybos metu pažeidžiamos aplinkos - visa aplinka, išardytos dangos bus atstatytos ne blogesnės būklės nei prieš statybos darbų pradžią, nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas bus grąžintas į pradinę vietą, tai rangovą įpareigoja statybos darbus reglamentuojantys teisės aktai ir rangos sutartis.


Rangovas visus žemės darbus derins su savivaldybe ir kitais žemės sklypų savininkais, privalės gauti visus reikiamus leidimus iš policijos, požeminių komunikacijų savininkų, savivaldybės ir pan. Sutvarkytas dangas ir aplinką rangovas privalės pateikti priėmimui savininkams ir gauti iš jų atitinkamus patvirtinimus, kad viskas yra sutvarkyta tinkamai.


Negalima norėti, kad visi šaligatviai, žemės lopinėliai butų sutvarkyti iš karto, dar nepasibaigus visiems rekonstrukcijos, bandymų, vamzdynų prijungimo ir paleidimo darbams, juk turėtume suprasti, kad tai neįmanoma ir dėl to nereikėtų reikšti pretenzijų. Anksčiau ar vėliau, bet viskas bus sutvarkyta suderintais terminais, taip kaip reikalauja statybos įstatymas, statybos techniniai reglamentai, rangos sutartis ir teisėti Visagino savivaldybės atsakingų atstovų nurodymai.


Vamzdynų keitimo darbai bus atliekami tik nešildymo sezono metu gegužės-rugsėjo mėnesiais ir bus baigiami iki atitinkamų metų šildymo sezono pradžios. Projekto darbų pabaiga planuojama 2020 metų rudenį.
Šiuo metu paskelbtas ir vykdomas atviras tarptautinis šilumos tinklų rekonstrukcijos projektavimo ir statybos darbų rangovo parinkimo konkursas.

Šilumos tinklų shema