Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

Informuojame, kad Valstybinės kainų komisijos 2018-06-28 nutarimu Nr. O3E-210 nustatytos VĮ „Visagino energija" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazines kainos (be pridėtinės vertės mokesčio):
1. perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute - 2,24 Eur/m3, iš šio skaičiaus:
1.1. geriamojo vandens tiekimo - 0,84 Eur/m3;
1.2. nuotekų tvarkymo - 1,40 Eur/m3, iš šio skaičiaus:
1.2.1. nuotekų surinkimo - 0,55 Eur/m3;
1.2.2. nuotekų valymo - 0,61 Eur/m3;
1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo - 0,24 Eur/m3;
2. perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams - 2,10 Eur/m3, iš šio skaičiaus:
2.1. geriamojo vandens tiekimo - 0,83 Eur/m3;
2.2. nuotekų tvarkymo - 1,27 Eur/m3, iš šio skaičiaus:
2.2.1. nuotekų surinkimo - 0,50 Eur/m3;
2.2.2. nuotekų valymo - 0,55 Eur/m3;
2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo - 0,22 Eur/m3;
3. perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade - 2,03 Eur/m3, iš šio skaičiaus:
3.1. geriamojo vandens tiekimo - 0,76 Eur/m3;
3.2. nuotekų tvarkymo - 1,27 Eur/m3, iš šio skaičiaus:
3.2.1. nuotekų surinkimo - 0,50 Eur/m3;
3.2.2. nuotekų valymo - 0,55 Eur/m3;
3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo - 0,22 Eur/m3;
4. perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kaina
VĮ Ignalinos atominei elektrinei - 7,89 Eur/m3, iš šio skaičiaus:
4.1. geriamojo vandens tiekimo - 3,89 Eur/m3;
4.2. nuotekų tvarkymo - 4,00 Eur/m3, iš šio skaičiaus:
4.2.1. nuotekų valymo - 2,72 Eur/m3;
4.2.2. nuotekų dumblo tvarkymo - 1,28 Eur/m3;
5. perskaičiuota atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:
5.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas - 1,69 Eur butui per mėn.;
5.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso - 0,79 Eur butui per mėn.;
6. perskaičiuota atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade - 4,93 Eur namui per mėn.;
7. perskaičiuota vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas - 3,29 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;
8. perskaičiuota nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina - 10,30 Eur/m3.
Nustatyta, kad nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kaina, suderinta 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-446 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo", neperskaičiuojama.

Paslaugų kainos bus pradėtos taikyti nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d.