Apie seminarą „Šilumos energijos taupymo būdai“

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti


Siužetas apie seminarą
Siekdama šviesti ir konsultuoti energijos vartotojus energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais, VĮ „Visagino energija“ 2018 m. spalio 26 d. Visagino gyventojams organizavo seminarą „Šilumos energijos taupymo būdai“. Seminarą vedė ir vartotojus klausimais, kaip galima padidinti šilumos vartojimo efektyvumą ir sumažinti šildymo sąskaitas, konsultavo Kauno technologijos universiteto (KTU) šilumos ir atomo energetikos katedros doc. dr. Juozas Gudzinskas.
Juozas Gudzinskas parengė savo žodinį pranešimą lietuvių ir rusų kalba. Norisi atkreipti dėmesį į tai, kad Juozas Gudzinskas ne tik užima aukštas pareigas KTU šilumos ir atomo energetikos katedroje ir vykdo praktinę veiklą šilumos tiekimo projektuose, naujų technologijų integravime, bet ir gyvena daugiabutyje kur aktyviai dalyvauja šilumos energijos taupyme.
Gana sudėtinga tema buvo pateikta paprasta ir prieinama kalba. Pranešimo laikas prabėgo akimirksniu.
Buvo nagrinėtas mūsų miestas su savo specifika, su mūsų galimybėmis atsižvelgiant į kitų Lietuvos miestų pavyzdžius. Išvardinti pagrindiniai šiluminės energijos taupymo būdai ir pabrėžta, kad modernizuojat technologinius procesus, reikia nuolatos sekti inovacijas ir pažangą.
  Šilumos taupymo būdai:
1. Pastatų renovacija (modernizavimas). Rezultatas - esamos šildymo išlaidos mažinamos iki 1,5-2 kartų;
2. Šildymo sistemos balansavimas;
3. Šilumos tinklų modernizavimas;
4. Papildomi įrengimai (langų keitimas, balkonų įstiklinimas, hermetinių durų montavimas);
5. Šildymo sistemos techninė priežiūra;
6. Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės baterijų) naudojimas.
 
Uždara karšto vandens sistema leidžia sumažinti eksploatacines išlaidas ir sumažinti šilumos energijos tarifą, taupant energiją. Kaip rodo Šiaulių miesto šilumos punktų modernizavimo pavyzdys, šilumos energijos suvartojamas sumažėjo 5,02 procentais.  

Visagino miestas dalinai perėjo į uždarą šilumos tiekimo sistemą.

Dabar jau prasidėjo kiti šilumos punktų atnaujinimo darbai (Visagino savivaldybei buvo skirtos lėšos, įvyko darbų atlikimo konkursai, sudarytos darbų vykdymo sutartys). Pagal VĮ „Visagino energija“ komercijos direktoriaus Viačeslavo Šimkaus žodžius, po perėjimo prie uždaros sistemos bus vykdomas bendras miesto šildymo sistemos reguliavimas ir balansavimas, kad būtų pasiekta norminė patalpos oro temperatūra.

  Šildymo sistemos modernizavimas, taip pat leidžia automatiškai reguliuoti šildymo galią pagal lauko temperatūrą.

Dėl automatizuoto šilumos sistemos veikimo yra sutaupoma iki 5% šilumos energijos kiekio.

Didžioji šilumos dalis „išbėga” iš mūsų namų dėl nehermetizuotų langų ir durų, tai gali sudaryti iki 70 procentų pastatų šilumos nuostolių. Todėl, tam kad būtų pasiekta norminė temperatūra butuose, turime namus šildyti daugiau.

  Mūsų mieste per pastaruosius 10 metų šildymo galia sumažėjo 30%, dėl to, kad kiekviename name buvo įrengti šilumos tiekimo reguliatoriai ir dėl to, kad gyventojai keitė langus, stiklino balkonus ir lodžijas, montavo naujus radiatorius.

Senieji radiatoriai yra užteršti ir reikalauja periodinio praplovimo arba gali būti pakeisti naujais, tačiau keitimas turi būti vykdomas pagal projektą, laikantis visų parametrų, vienodai šildant visą butą ir nemažinant šilumos tiekimą kituose namo butuose.

Po pranešimo buvo diskusija. Miesto gyventojai, daugiabučių namų administratoriai ir bendrijų pirmininkai galėjo užduoti lektoriui klausimus. Buvo klausimų apie saulės elementų įvedimą, balansavimo sistemas, pastatų renovaciją ir kitų. „Mes negalime įtakoti biokuro ir dujų kainos, bet galime sumažinti šilumos energijos vartojimą“, - tokia būtų seminaro išvada.

 

  Siužetas apie seminarą