PRANEŠIMAS Nr. (1.10) 6S- 734 APIE VĮ „VISAGINO ENERGIJA“ PERTVARKYMĄ

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti  

                 Šis pranešimas skelbiamas siekiant informuoti apie vykdomą VĮ „Visagino energija" (toliau - Įmonė) pertvarkymą.

                 2018-03-29 Visagino savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. TS-44, kuriuo sutiko, kad valstybės įmonė „Visagino energija" būtų pertvarkyta į savivaldybės įmonę „Visagino energija". 2018-11-14 Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 1129, kuriuo sutiko, kad valstybės įmonė „Visagino energija" būtų pertvarkyta į savivaldybės įmonę „Visagino energija". 2018-11-26 Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-726 priimtas sprendimas pertvarkyti valstybės įmonę „Visagino energija" į savivaldybės įmonę „Visagino energija". 

                 Šiuo raštu pranešame, kad VĮ „Visagino energija", teisinė forma - valstybės įmonė, buveinės adresas Taikos pr. 26A, Visaginas, įmonės kodas 110087517, PVM mokėtojo kodas LT100875113, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau - Įmonė) yra pertvarkoma į savivaldybės įmonę „Visagino energija". Po pertvarkymo veiksiančios savivaldybės įmonės „Visagino energija" buveinės adresas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, rekvizitai ir kiti Įmonės identifikaciniai duomenys nesikeičia.

               Pertvarkant Įmonę jos veikla nenutraukiama, taip pat nesteigiamas naujas juridinis asmuo. Po pertvarkymo veiksiančiam naujos teisinės formos juridiniam asmeniui pereina visas pertvarkytosios įmonės turtas, visos teisės ir pareigos. Visas Įmonės turtas, teisės ir pareigos pagal sandorius, atspindėtos ir neatspindėtos Įmonės finansinės atskaitomybės dokumentuose, pereina savivaldybės įmonei „Visagino energija" nuo pertvarkymo užbaigimo dienos. Įmonės pertvarkymas neturės neigiamos įtakos su Jumis sudarytų sandorių vykdymui, nes pertvarkyta Įmonė toliau vykdys savo įsipareigojimus ir skirs visus tam reikalingus materialinius ir žmogiškuosius išteklius. Po pertvarkymo visų sudarytų sutarčių vykdymą toliau tęs savivaldybės įmonė „Visagino energija", todėl mes neabejojame, kad mūsų sutartiniai santykiai su Jumis bus ir toliau sėkmingai tęsiami.

              Jei Jums kiltų kokių nors klausimų, susijusių su šiame pranešime nurodyta informacija, prašome kreiptis šiais Įmonės tel.: (8 386) 25 920, (8 386) 25 901, (8 386) 71 021. Taip pat kviečiame susipažinti su informacija, paskelbta mūsų Įmonės interneto svetainėje www.visaginoenergija.lt .