2019 metai

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

2019 m. Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis


Nuo 2019 m. spalio 1 d. keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

SĮ „Visagino energija", vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 6 ir 11 dalimis, Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 28 d. TS-124 „Dėl savivaldybės įmonės „Visagino energija" šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo", Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. O3E-195 „Dėl SĮ „Visagino energija" šilumos kainos dedamųjų", Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. O3E-112 „Dėl SĮ „Visagino energija" karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo", Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-162 „Dėl SĮ „Visagino energija" perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo" bei remdamasis Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96, 91 punktu perskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas.

Nuo 2019 m. spalio 1 d. apie 5,3 proc. didėja tiekiamos šilumos energijos ir apie 2,9 proc. didėja karšto vandens kainų dedamosios palyginus su 2019 m. rugsėjo mėn dėl kuro ir perkamos šilumos iš nepriklausomų šilumos tiekėjų kainų pokyčio.

 

Vartotojams, pasirinkusiems mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,10 Euro ct/kWh:

Pastovioji dedamoji

1,74 Euro ct/kWh

Kintamoji dedamoji

3,13 Euro ct/kWh

Šilumos pardavimo kaina už realizuotą kiekį

0,10 Euro ct/kWh

Papildomai gautų pajamų grąžinimas

- 0,20* Euro ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina be/su PVM 9%

4,77 / 5,20 Euro ct/kWh

Vartotojams, pasirinkusiems mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį gyventojams (butui) – 1,56 Eur/mėn.:

Pastovioji dedamoji

1,74 Euro ct/kWh

Kintamoji dedamoji

3,13 Euro ct/kWh

Šilumos pardavimo pastovus mėnesinis užmokestis

1,56 Eur/mėn.

Papildomai gautų pajamų grąžinimas

- 0,20* Euro ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina

4,67 Euro ct/kWh + 1,56 Eur/mėn.

Vartotojams, pasirinkusiems mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį, kitiems vartotojams – 0,73 Eur/mėn./kW:

Pastovioji dedamoji

1,74 Euro ct/kWh

Kintamoji dedamoji

3,13 Euro ct/kWh

Šilumos pardavimo pastovus mėnesinis užmokestis

0,73 Eur/mėn./kW

Papildomai gautų pajamų grąžinimas

- 0,20* Euro ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina

4,67 Euro ct/kWh + 0,73 Eur/mėn./kW

Dvinarė kaina:

Pastovioji dedamoji (už vidutinę vartojimo galią)

12,70 Euro už kW per mėnesį

Kintamoji dedamoji (už suvartotą šilumos kiekį)

2,93 Euro ct/kWh

 

* 1) Papildoma dedamoji dėl 2017 m. gegužės 1 d. - 2018 m. balandžio 30 d. nesugrąžintų papildomai gautų pajamų suma dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti neatitikties bei dėl 2018 m. sausio 1 d. - 2018 m. liepos 31 d. faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro ir įsigytos šilumos kainų skirtumo, nustatyta VST 2019-05-28 sprendimu Nr.TS-124, paskirstyta 24 mėn. laikotarpiui (2019 m. liepos - 2021 m. birželio mėn.), baziniam realizacijos kiekiui (211,7 tūkst. MWh).
2) Papildoma dedamoji dėl 2013 m. sausio 1 d. - 2018 m. rugpjūčio 31 d. laikotarpiu nesusigrąžintų ir 2017 m. sausio 1 d. - 2017 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu patirtų mokestinių įsipareigojimų sąnaudų, nustatyta VST 2019-05-28 sprendimu Nr.TS-124, paskirstyta 12 mėn. laikotarpiui (2019 m. liepos - 2020 m. birželio mėn.), baziniam realizacijos kiekiui (211,7 tūkst. MWh).


Karšto vandens kainos dedamosios, Eur/m3:

Daugiabučių namų gyventojams

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,27 Eur/m3

0,27 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

5,43 Eur/m3 

4,61 Eur/m3

Galutinė karšto vandens kaina

5,70 Eur/m3

4,88 Eur/m3


Daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms)

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,27 Eur/m3

0,27 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

5,51 Eur/m3 

4,68 Eur/m3 

Galutinė karšto vandens kaina

5,78 Eur/m3

4,95 Eur/m3


Kitiems vartotojams

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,27 Eur/m3

0,27 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

5,35 Eur/m3 

4,55 Eur/m3 

Galutinė karšto vandens kaina

5,62 Eur/m3

4,82 Eur/m3

Šilumnešio kaina (kitiems vartotojams, t.t. VĮ IAE) –0,88 Eur/m3.

Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę - 0,10 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį - mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis per mėnesį 0,73 Eur/mėn./kW arba mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 1,56 Eur/mėn

Įsigaliojus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymui (2017-09-19 Nr. XIII-638) taikomas 9 procentų PVM tarifas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 

2019 m. Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis