PRANEŠIMAS APIE BAIGTĄ ĮMONĖS PERTVARKYMĄ

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti2018 m. kovo 29 d. Visagino savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. TS-44, kuriuo sutiko, kad valstybės įmonė „Visagino energija" būtų pertvarkyta į savivaldybės įmonę „Visagino energija". 2018 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 1129, kuriuo sutiko, kad valstybės įmonė „Visagino energija" būtų pertvarkyta į savivaldybės įmonę „Visagino energija". 2018 m. lapkričio 26 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-726 priimtas sprendimas pertvarkyti valstybės įmonę „Visagino energija" į savivaldybės įmonę „Visagino energija".

Pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 19 straipsnio 6 dalies nuostatas pertvarkymas laikomas baigtu ir įmonė netenka pertvarkomos įmonės statuso nuo juridinio asmens, kuris veikia po pertvarkymo, įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre.

2018 m. gruodžio 19 d. įregistruoti savivaldybės įmonės „Visagino energija" įstatai, įmonė neteko pertvarkomos statuso ir pertvarkymas laikomas baigtu.

Nuo 2018 m. gruodžio 19 d. visas pertvarkytosios įmonės turtas, teisės ir pareigos, atspindėtos ir neatspindėtos įmonės finansinės atskaitomybės dokumentuose, perėjo savivaldybės įmonei „Visagino energija", buveinės adresas Taikos pr. 26A, Visaginas, įmonės kodas 110087517, PVM mokėtojo kodas LT100875113, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonė rekvizitai ir kiti identifikaciniai duomenys (išskyrus įmonės teisinę forma) išliko nepakitę.

Jei Jums kiltų kokių nors klausimų, susijusių su šiame pranešime nurodyta informacija, prašome kreiptis žemiau nurodytais bendraisiais Įmonės kontaktais, taip pat kviečiame susipažinti su informacija, paskelbta mūsų Įmonės interneto svetainėje www.visaginoenergija.lt .