Įvyko SĮ „Visagino energija“ valdybos posėdis

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

Gegužės 10 d. įvyko eilinis SĮ „Visagino energija" valdybos posėdis. Posėdyje dalyvavo valdybos pirmininkas Rokas Baliukovas, valdybos nariai Viktorija Abaravičienė ir Gintaras Makšimas.

Posėdžio metu buvo aptarti 2019 m. I ketv. įmonės veiklos rezultatai ir finansiniai rodikliai, aktualūs klausimai su profesinės sąjungos „Solidarumas" atstovais, analizuota įmonės personalo valdymo struktūra.
Pasibaigus posėdžiui, kuris užtruko apie 5 valandas, SĮ „Visagino energija" valdybos pirmininkas Rokas Baliukovas pažymėjo, kad įmonės 2019 m. I ketvirčio veiklos ir finansiniai rezultatai nuteikia optimistiškai.

„Tikrai gerai, kad įmonė atnaujino savo strategiją ir sukoncentravo savo dėmesį į didelius projektus, jų savalaikį įgyvendinimą. Džiugina profsąjungos aktyvi veikla ir pozicija. Malonu, kad tarp įmonės vadovybės ir darbuotojų atstovų vyksta dalykinis ir konstruktyvus dialogas, kuo mes įsitikinome pokalbio su profsąjungos atstovais metu. Negalime nepasidžiaugti, kad Visagine eina į pabaigą atviros šildymo sistemos „era". Šilumos tinklų modernizavimo projekto įgyvendinimas teigimai atsilieps mūsų vartotojams.", - kalbėjo Rokas Baliukovas.

Tai jau 6 įmonės einamosios kadencijos valdybos posėdis. Visi jie vyko Visagine, įmonės būstinėje, adresu: Dūkšto kel. 17, Visagino sav. Atsistatydinus Lietuvos inovacijų ir ekonomikos ministerijos atstovei Linai Jakimavičienei, įmonės valdybos nare paskirta Visagino sav. administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos sk. vedėja Valentina Raubiškienė.

SĮ „Visagino energija"