Dėl informacijos

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

 

INFORMACIJA

apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą

 

            Valstybės įmonė „Visagino energija" (Taikos pr. 26A, Visaginas, tel. (8 386) 25901), ruošia investicinį projektą „Biokurą naudojančios katilinės statyba". Projektas bus vykdomas Visagino savivaldybės teritorijoje.

LR aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas 2011-11-10  priėmė išvadą Nr. (5.1) -s-1528 dėl poveikio aplinkai - planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Kviečiame visuomenę nuo 2011m. lapkričio 18 d. iki 2011m. gruodžio 1 d. išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą adresu VĮ „Visagino energija" administracija (pastatas Nr. 3001), Karlų k., Visagino savivaldybė, tel. (8 386) 25907.  

Motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti nuo 2011m. lapkričio 18 d. iki 2011m. gruodžio 1 d. LR aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui adresu Metalo g. 11, LT-28217 Utena, tel. (8 389) 68 786.   

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais  galima nuo 2011m. lapkričio 18 d. iki 2011m. gruodžio 1 d. LR aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamente adresu Metalo g. 11, LT-28217 Utena, tel. (8 389) 68 786.