Kas daroma tam, kad šilumos kaina sumažėtų

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

 

VĮ „Visagino energija" pagal savo finansines galimybės nuolat modernizuoja šilumos gamybą ir tiekimą, tai mažina nuostolius tinkluose, didina tiekimo patikimumą ir paslaugų kokybę. Šilumos energijos savikainą stengiamės mažinti investuodami į šilumos gamybą bei šilumos perdavimą, pritraukiant nemažai lėšų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

 

Planuojama pastatyti biokuro katilą

 

Atsižvelgdama į nuolat augančią gamtinių dujų kainą, brangstančius kitus resursus Lietuvoje ir siekdama mažinti šilumos kainą Visagine, 2011 m. įmonė nusprendė iš dalies pereiti prie atsinaujinančio biokuro panaudojimo šilumos gamybai.

Planuojama pastatyti medienos kurą naudojantį vandens šildymo katilą su kondensaciniu ekonomaizeriu. Siekiant įgyvendinti projektą, biokuro katilo statybos darbai buvo įtraukti į įmonės investicinį šilumos gamybos plėtros planą ir pateikta paraiška ES struktūrinių fondų paramai gauti.  

Įmonės pagrindinis  tikslas yra Visagino miesto šilumos energijos vartotojų aprūpinimas šilumos energija mažesne kaina. Įgyvendinus projektą, įmonėje (šilumos gamyboje) naudojamas importuojamas brangus kuras (gamtinės dujos) bus iš dalies pakeičiamas vietiniu biokuru, kas lems kainų mažėjimą ir stabilumą.

 

Modernizuojami šilumos tinklai

 

VĮ „Visagino energija" nuolat atnaujina šilumos tiekimo tinklus, gerina jų būklę, mažindama šilumos energijos nuostolius ir didinama šilumos tiekimo patikimumą.

2010 m. įmonei buvo skirta virš 3 mln. Lt parama iš Europos regioninės plėtros fondo projekto „VĮ „Visagino energija" šilumos tiekimo sistemų modernizavimas" įgyvendinimui. Ši parama sudaro pusę visų projekto įgyvendinimui reikalingų lėšų, trūkstamą dalį VĮ "Visagino energija" padengia savo lėšomis. Visi pagal projektą numatyti darbai buvo suskirstyti į tris etapus. Šiuo metu didžiausia darbų dalis (I, II etapas) baigta. 

2011 m. Visagino miesto šilumos tinklų modernizavimui skirta virš 3,7 mln. litų (iš jų 1,7 mln. ES lėšų).

2012 m. modernizavimui bus skirta apie 3,4 mln. litų (iš jų 1,4 mln. ES lėšų).

2013 m. šilumos tinklų atnaujinimui planuojama skirti daugiau negu 1,7 mln. litų, investicijoms įgyvendinti įmonė planuoja panaudoti nuosavas lėšas.

Investicijos į šilumos tinklų modernizavimą būtinos tam, kad įmonė, vykdydama šilumos ūkio įstatymo nuostatas, galėtų užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą Visagino savivaldybės vartotojams. Pagrindinė investicijų nauda visų kategorijų vartotojams - sumažėję šilumos nuostoliai tinkle.

2007 m. į šilumos kainą buvo įtraukta 17,6% šilumos nuostolių tinkluose, 2011 m. į naują šilumos kainą dėl šilumos tinklų modernizavimo įtraukiama 14,3% nuostolių*.

* Šilumos tiekimo įmonių, pagal realizuojamą šilumos energijos kiekį, priklausančių I grupei (kuriai priklauso ir VĮ „Visagino energija") 2010 m. vidurkis yra 15,7% šilumos nuostolių tinkluose.