- Sausis - VĮ Visagino energija - Šiluma, vanduo.

   - Sausis

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2013 m. sausio 1 d.:

 

VĮ "Visagino energija" informuoja, kad 6,4 proc. didėja šilumos energijos bei 5 proc. didėja karšto vandens kaina dėl naujai įsigaliojusių perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų, antriems šilumos bazinių kainų galiojimo metams. Šilumos kainos dedamosios, antriems šilumos bazinių kainų galiojimo metams, nustatytos 2012 m. lapkričio 8 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-159 bei 2012 m. lapkričio 22 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3-377.

 

Šilumos kainos dedamosios, ct/kWh:

Gyventojams (butams), pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 0,09 ct/kWh:

Pastovioji dedamoji

3,98 ct/kWh

Kintamoji dedamoji

21,45 ct/kWh

Nepadengtos kuro sąnaudos

1,75 ct/kWh

Šilumos pardavimo kaina

0,09 ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina

27,27 ct/kWh

 

Gyventojams (butams), pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 0,84 Lt/mėn.:

Pastovioji dedamoji

3,98 ct/kWh

Kintamoji dedamoji

21,45 ct/kWh

Nepadengtos kuro sąnaudos

1,75 ct/kWh

Šilumos pardavimo kaina

0,84 Lt/mėn.

Galutinė vienanarė šilumos kaina

27,18 ct/kWh + 0,84 Lt/mėn.

 

Kitiems vartotojams, pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 0,09 ct/kWh:

Pastovioji dedamoji

3,98 ct/kWh

Kintamoji dedamoji

21,45 ct/kWh

Nepadengtos kuro sąnaudos

1,75 ct/kWh

Šilumos pardavimo kaina

0,09 ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina

27,27 ct/kWh

 

Kitiems vartotojams, pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 58,39 Lt/mėn.:

Pastovioji dedamoji

3,98 ct/kWh

Kintamoji dedamoji

21,45 ct/kWh

Nepadengtos kuro sąnaudos

1,75 ct/kWh

Šilumos pardavimo kaina

58,39 Lt/mėn.

Galutinė vienanarė šilumos kaina

27,18 ct/kWh + 58,39 Lt/mėn.

 

Karšto vandens kainos dedamosios, Lt/m3:

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,19 Lt/m3

0,19 Lt/m3

Kintamoji dedamoji

26,30 Lt/m3

21,30 Lt/m3

Galutinė karšto vandens kaina

26,49 Lt/m3      

21,49 Lt/m3      

 

Šilumnešio kaina (kitiems vartotojams, t.t. VĮ IAE), Lt/m3:

Pastovioji dedamoji

0,19 ct/ m3

Geriamojo vandens kaina

2,16 Lt/m3

Galutinė šilumnešio kaina

2,35 Lt/m3

 

Centralizuotai tiekiamai šilumos energijai ir karštam vandeniui taikomas PVM - gyventojams lengvatinis 9 procentų; - kitiems vartotojams - 21 procento tarifas. Gsistemaio 2010 m. rugsėjo mėn. iki 2011 m. lapkričio mėn.

.

Šilumos pardavimo kaina vartotojams gali būti taikoma pasirinktinai: 0,84 Lt (be PVM) per mėnesį gyventojams (butui), 58,39 Lt (be PVM) per mėnesį kitiems vartotojams arba 0,09 ct/kWh (be PVM) už suvartotą šilumos kiekį.

E-aptarnavimas