Informacija

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

2010 02 10

Dėl mokesčio už karšto vandens cirkuliaciją (gyvatuką)

Vadovaudamasi Šilumos ūkio įstatymo 12 ir 15 str. VĮ „Visagino energija“ nuo 2010-01-01 atsiskaitymams už karštą vandenį ir jo cirkuliaciją taiko Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintą Balansinį šilumos paskirstymo metodą Nr. 1. Todėl mokestis už karšto vandens cirkuliaciją (gyvatuką) nustatomas pagal namo karšto vandens sistemoje įrengtą įvadinį šilumos skaitiklį, o jeigu jis sugedęs – pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintas normas. Plačiau »

2010 02 10

Dėl šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų

Pateikėme šilumos bei karšto vandens kainų, kurios galioja nuo 2010-01-01, dedamųjų paskaičiavimo paaiškinimą. Plačiau »

2010 01 13

Dėl vidutinio darbo užmokesčio

VĮ „Visagino energija" vidutinis darbuotojų darbo užmokestis (bruto, su mokesčiais) 2009 m. IV ketv. sudarė 1799, 00 Lt. * Informacija teikiama pagal LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" 15 punkto 6 ir 7 pastraipų reikalavimus. Plačiau »

2009 12 28

VĮ „Visagino energija“ informuoja

Nuo 2010-01-01 keičiasi elektros energijos, šilumos energijos ir karšto vandens kainos. Todėl prašome gyventojų 2009-12-31 arba 2010-01-01 užrašyti elektros energijos, karšto vandens skaitiklių rodmenis ir iki 2010-01-15 pateikti juos VĮ „Visagino energija“ apmokant gruodžio mėnesio sąskaitas arba elektroniniu būdu ar tiesiogiai Komercijos tarnybai adresu Taikos pr. 15. Informuojame, kad nuo 2010-01-15 VĮ „Visagino energija“ darbuotojai atliks minėtų skaitiklių rodmenų patikrinimą. Jeigu bus nustatytas elektros energijos ir karšto vandens esminis skirtumas tarp deklaruotų ir faktiškai suvartotų kiekių, bus atlikta sunaudotų kiekių korekcija, o likusi dalis bus įtraukta į vasario mėnesio sąskaitas pagal naujas kainas. Plačiau »

2009 10 29

Dėl šilumos energijos ir karšto vandens tiekimo kainų

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 15, 22, 32 straipsnių pakeitimu ir papildymu bei 5 straipsnio 2 dalimi pateikiame patvirtinti VĮ „Visagino energija“ šilumos kainų dedamąsias ir suderinti šilumos kainų pastoviąsias dedamąsias kainas. Skaičiavimai atlikti pagal 2009 m. liepos 08 d. VKEKK nutarimu Nr. 03-96 patvirtintą šilumos kainų metodiką ir pagal 2009 m. liepos 21 d. VKEKK nutarimu Nr. 03-106 patvirtintą karšto vandens kainų nustatymo metodiką. Plačiau »

2009 10 19

Dėl vidutinio darbo užmokesčio

VĮ „Visagino energija“ vidutinis darbuotojų darbo užmokestis (bruto) 2009 m. III ketv. sudarė 1920 Lt 00 ct. Statistikos departamentas praneša, kad vidutinis darbo užmokestis (bruto) Lietuvoje antrąjį 2009 m. ketvirtį sudarė 2173 litus. * Informacija teikiama pagal LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ 15 punkto 6 ir 7 pastraipų reikalavimus. Plačiau »

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 »