Naujienų archyvas

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

2017 05 04

Nutraukiamas šildymo sezonas

Vadovaujantis Visagino savivaldybės administracijos 2017 m. gegužės 4 d. direktoriaus įsakymu Nr. ĮV-E-399 „Dėl 2016–2017 m. šildymo sezono pabaigos“ nuo 2017 m. gegužės 5 d. baigiamas 2016–2017 metų šildymo sezonas. Įsakymas paskelbtas interneto svetainės www.visaginas.lt rubrikoje „Teisinė informacija – Teisės aktai – Direktoriaus įsakymai“. Plačiau »

2017 04 25

Nuo gegužės 1 d. keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

VĮ „Visagino energija“, vadovaudamasi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. O3-10 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. O3-155 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. O3-64 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“, perskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas. Nuo 2017 m. gegužės 1 d. apie 7,8 proc. mažėja tiekiamos šilumos energijos ir apie 4 proc. mažėja karšto vandens kainų dedamosios dėl naujai nustatytų šilumos kainos dedamųjų, o taip pat dėl kuro ir pirktos šilumos kainų pokyčio. Plačiau »

2017 04 18

Nustatytos šilumos kainos dedamosios antriems bazinės kainos galiojimo metams

Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisija 2017 m. balandžio 13 d. posėdyje vienašališkai nustatė VĮ ,,Visagino energija“ šilumos kainas dedamąsias antriesiems bazinės kainos galiojimo metams. Vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodikos 83.2.5 p. nustatytos šilumos perskaičiuotos kainos (kainos dedamosios) įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos (t.y. nuo 2017 m. gegužės 1 d). Plačiau »

2017 03 24

Nuo 2017 m. balandžio 1 d. keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

VĮ „Visagino energija" informuoja, kad nuo 2017 m. balandžio 1 d. 1,9 proc. mažėja tiekiamos šilumos energijos kaina dėl kuro ir pirktos šilumos kainų pokyčio. Apie 2,4 proc. didėja karšto vandens kaina dėl geriamojo (šalto) vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų pokyčio. Plačiau »

2017 02 27

Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos taikymo

Nuo 2017 m. balandžio 1 d. keičiasi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei nuotekų tvarkymo paslaugų kainos, kurios suderintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr.O3-446 ir vienašališkai nustatytos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. vasario 24 d. nutarimu Nr.O3-64. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos galios trejus metus nuo šių kainų įsigaliojimo dienos (iki 2020 m. balandžio 1 d.). Plačiau »

2017 02 24

Nuo 2017 m. kovo 1 d. keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

VĮ „Visagino energija“, vadovaudamasi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. O3-10 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo ir Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-18 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ šilumos kainų dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“, perskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas, kurios taikomos nuo 2016 m. vasario 1 d. Nuo 2017 m. kovo 1 d. 7,4 proc. didėja tiekiamos šilumos energijos ir karšto vandens kainų dedamosios dėl kuro ir pirktos šilumos kainų pokyčio. Plačiau »

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 »