Naujienų archyvas

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

2017 05 12

DĖL HIDRAULINIŲ BANDYMŲ

VĮ „Visagino energija" informuoja, kad 2017 m. gegužės 17-19 d. bus atliekami šilumos tinklų hidrauliniai bandymai padidintu spaudimu. Todėl nuo 2017-05-16 20.00 val. iki 2017-05-19 12.00 val. bus nutrauktas karšto vandens tiekimas arba jo parametrai neatitiks normų reikalavimų. Plačiau »

2017 05 05

Gegužės 5d. – vandentvarkos ūkio darbuotojų diena

Mieli kolegos! 2003 m. LR aplinkos ministras įsakymu paskelbė gegužės 5 dieną Lietuvos vandentvarkos ūkio darbuotojų profesine švente. 1992 m. įsteigta Lietuvos vandens tiekėjų asociacija. Ji jungia įmones, kurių veikla susijusi su vandentvarkos ūkiu. Vandentvarkos darbuotojų tikslas - užtikrinti geriamojo vandens kokybę ir tvarkyti susidariusias nuotekas, aprūpinti gyvenvietes vandeniu bei nuotekų šalinimo sistema. Visaginas gali pasigirti tuo, kad turi švarų geriamąjį vandenį, kurį gyventojai gali gerti tiesiai iš čiaupo. Leiskite visus pasveikinti su mūsų profesine švente ir palinkėti sveikatos, sėkmės darbe ir tyro vandens! Plačiau »

2017 05 04

Nutraukiamas šildymo sezonas

Vadovaujantis Visagino savivaldybės administracijos 2017 m. gegužės 4 d. direktoriaus įsakymu Nr. ĮV-E-399 „Dėl 2016–2017 m. šildymo sezono pabaigos“ nuo 2017 m. gegužės 5 d. baigiamas 2016–2017 metų šildymo sezonas. Įsakymas paskelbtas interneto svetainės www.visaginas.lt rubrikoje „Teisinė informacija – Teisės aktai – Direktoriaus įsakymai“. Plačiau »

2017 04 25

Nuo gegužės 1 d. keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

VĮ „Visagino energija“, vadovaudamasi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. O3-10 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. O3-155 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. O3-64 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“, perskaičiavo šilumos ir karšto vandens kainas. Nuo 2017 m. gegužės 1 d. apie 7,8 proc. mažėja tiekiamos šilumos energijos ir apie 4 proc. mažėja karšto vandens kainų dedamosios dėl naujai nustatytų šilumos kainos dedamųjų, o taip pat dėl kuro ir pirktos šilumos kainų pokyčio. Plačiau »

2017 04 18

Nustatytos šilumos kainos dedamosios antriems bazinės kainos galiojimo metams

Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisija 2017 m. balandžio 13 d. posėdyje vienašališkai nustatė VĮ ,,Visagino energija“ šilumos kainas dedamąsias antriesiems bazinės kainos galiojimo metams. Vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodikos 83.2.5 p. nustatytos šilumos perskaičiuotos kainos (kainos dedamosios) įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos (t.y. nuo 2017 m. gegužės 1 d). Plačiau »

2017 03 24

Nuo 2017 m. balandžio 1 d. keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

VĮ „Visagino energija" informuoja, kad nuo 2017 m. balandžio 1 d. 1,9 proc. mažėja tiekiamos šilumos energijos kaina dėl kuro ir pirktos šilumos kainų pokyčio. Apie 2,4 proc. didėja karšto vandens kaina dėl geriamojo (šalto) vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų pokyčio. Plačiau »

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 »