Naujienų archyvas

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

2010 02 25

Dėl informacijos

2010 m. vasario 25 d. buvo aptiktas šalto vandens protėkis Parko g., dėl to smarkiai padidėjo vandens sunaudojimas mieste, atsirado vandens nuosėdų ir pakito jo spalva. Skubiai imtasi visų reikalingų priemonių vandens tiekimui ir jo parametrams atkurti. Darbai buvo baigti tą pačią dieną 11.00 val. VĮ „Visagino energija“ specialistai akcentavo, kad nuosėdos, turėjusios įtakos vandens spalvai, nekelia grėsmes vartotojų sveikatai. Atsiprašome už suteiktus nepatogumus. Plačiau »

2010 02 20

Dėl seminaro

VĮ „Visagino energija“ organizuoja seminarą daugiabučių namų atstovams apie Visagino šilumos tiekimo sistemų ypatumus ir gyvenamųjų namų šildymo bei karšto vandens sistemų priežiūros ir mokesčių paskaičiavimo sąlygas. Prašome deleguoti po 1 atstovą nuo kiekvieno gyvenamojo namo. Registruotis galima telefonu: (8 386) 25 920. Apie renginio datą ir laiką informuosime papildomai. Plačiau »

2010 02 17

Dėl informacijos

Kadangi šilumos ir karšto vandens kainos dėl kuro kainos gali keistis kiekvieną mėnesį, VĮ „Visagino energija“ informuoja, kad nuo 2010-03-01 gyvenamųjų namų karšto vandens ir šilumos apskaitos prietaisų rodmenys bus fiksuojami nuo mėnesio pirmos iki paskutiniosios dienos. Iki šiol buvo taikomas apskaičiavimas nuo 25 praėjusio mėnesio iki 25 einamojo mėnesio dienos. Todėl vasario mėnesį už laikotarpį nuo 2009 m. gruodžio 28 d. iki 2010 m. sausio 1 d. bus atliktas perskaičiavimas pagal seną šilumos kainą. Plačiau »

2010 02 10

Dėl mokesčio už karšto vandens cirkuliaciją (gyvatuką)

Vadovaudamasi Šilumos ūkio įstatymo 12 ir 15 str. VĮ „Visagino energija“ nuo 2010-01-01 atsiskaitymams už karštą vandenį ir jo cirkuliaciją taiko Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintą Balansinį šilumos paskirstymo metodą Nr. 1. Todėl mokestis už karšto vandens cirkuliaciją (gyvatuką) nustatomas pagal namo karšto vandens sistemoje įrengtą įvadinį šilumos skaitiklį, o jeigu jis sugedęs – pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintas normas. Plačiau »

2010 02 10

Dėl šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų

Pateikėme šilumos bei karšto vandens kainų, kurios galioja nuo 2010-01-01, dedamųjų paskaičiavimo paaiškinimą. Plačiau »

2010 01 13

Dėl vidutinio darbo užmokesčio

VĮ „Visagino energija" vidutinis darbuotojų darbo užmokestis (bruto, su mokesčiais) 2009 m. IV ketv. sudarė 1799, 00 Lt. * Informacija teikiama pagal LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" 15 punkto 6 ir 7 pastraipų reikalavimus. Plačiau »

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 »