Naujienų archyvas

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

2009 12 28

VĮ „Visagino energija“ informuoja

Nuo 2010-01-01 keičiasi elektros energijos, šilumos energijos ir karšto vandens kainos. Todėl prašome gyventojų 2009-12-31 arba 2010-01-01 užrašyti elektros energijos, karšto vandens skaitiklių rodmenis ir iki 2010-01-15 pateikti juos VĮ „Visagino energija“ apmokant gruodžio mėnesio sąskaitas arba elektroniniu būdu ar tiesiogiai Komercijos tarnybai adresu Taikos pr. 15. Informuojame, kad nuo 2010-01-15 VĮ „Visagino energija“ darbuotojai atliks minėtų skaitiklių rodmenų patikrinimą. Jeigu bus nustatytas elektros energijos ir karšto vandens esminis skirtumas tarp deklaruotų ir faktiškai suvartotų kiekių, bus atlikta sunaudotų kiekių korekcija, o likusi dalis bus įtraukta į vasario mėnesio sąskaitas pagal naujas kainas. Plačiau »

2009 10 29

Dėl šilumos energijos ir karšto vandens tiekimo kainų

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 15, 22, 32 straipsnių pakeitimu ir papildymu bei 5 straipsnio 2 dalimi pateikiame patvirtinti VĮ „Visagino energija“ šilumos kainų dedamąsias ir suderinti šilumos kainų pastoviąsias dedamąsias kainas. Skaičiavimai atlikti pagal 2009 m. liepos 08 d. VKEKK nutarimu Nr. 03-96 patvirtintą šilumos kainų metodiką ir pagal 2009 m. liepos 21 d. VKEKK nutarimu Nr. 03-106 patvirtintą karšto vandens kainų nustatymo metodiką. Plačiau »

2009 10 19

Dėl vidutinio darbo užmokesčio

VĮ „Visagino energija“ vidutinis darbuotojų darbo užmokestis (bruto) 2009 m. III ketv. sudarė 1920 Lt 00 ct. Statistikos departamentas praneša, kad vidutinis darbo užmokestis (bruto) Lietuvoje antrąjį 2009 m. ketvirtį sudarė 2173 litus. * Informacija teikiama pagal LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ 15 punkto 6 ir 7 pastraipų reikalavimus. Plačiau »

2009 09 07

Informacija vartotojams

Informuojame, kad nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. PVM tarifas didėja nuo 19% iki 21%, išskirus gyventojų patalpų šildymui ir suvartotam karštam vandeniui bei jo cirkuliacijai, kur nustatomas 9 % lengvatinis PVM tarifas nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. (LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 19, 58 ir 91 straipsnių pakeitimo įstatymai (Žin., 2009, Nr. 93-3978, 3988)). Primename, kad energijos išteklių tarifai nustatomi be PVM, todėl dėl PVM padidėjimo keičiasi tik galutinė teikiamų išteklių suma, išskyrus elektros energijos tarifus gyventojams, kurie nustatomi su PVM, todėl mokestis už elektros energiją gyventojams nesikeis. Plačiau »

2009 06 08

Apie atvirą ir uždarą šilumos tiekimo sistemas

Atvira šilumos tiekimo sistema – sistema, kurioje dalis termofikacinio vandens iš šilumos tiekimo tinklų tiesiogiai naudojama kaip karštas vanduo buitiniams reikalams ir į šilumos šaltinį negrąžinama. Todėl visas termofikacinis vanduo turi atitikti geriamo vandens reikalavimus. Tokia sistema gali būti panaudota tik esant techniniam ir ekonominiam pagrindimui, pavyzdžiui Visagine - kai termofikacinis vanduo ruošiamas naudojant pigią elektros energiją ir kurą VĮ Ignalinos atominės elektrinės įrenginiuose. Uždara šilumos tiekimo sistema – sistema, kurioje visas termofikacinis vanduo, atidavęs šilumą vartotojų sistemose, grąžinamas į šilumos šaltinį, o karštas vanduo ruošiamas iš šalto vandens namo šilumos punkte šilumokaityje. Vartotojų sistemos turi būti uždaros ir nepriklausomos, jeigu per didelis arba per mažas statinis slėgis, nepakankamas slėgių skirtumas tarp tiekimo ir grąžinimo vamzdynuose cirkuliuojančio vandens arba šilumą naudojančios sistemos yra devynis ir daugiau aukštų turinčiuose pastatuose. Plačiau »

2009 02 10

Elektros energijos kainos ir tarifai bei jų taikymo tvarka

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šia VĮ „Visagino energija“ elektros energijos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarka (toliau – Tvarka) nustatomi visuomeniniai elektros energijos tarifai, elektros energijos skirstymo paslaugos kainos bei jų taikymo tvarka VĮ „Visagino energija“ elektros energijos vartotojams. Plačiau »

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 »