Nuo gruodžio 1 d. įsigalios naujos karšto vandens kainos dedamosios

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti2012 m. spalio 16 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3-313 valstybės įmonei „Visagino energija" nustatytos naujos karšto vandens kainos dedamosios, kurios įsigalios ir bus taikomos nuo 2012 m. gruodžio 1 d.:

1.          Karšto vandens kainos, esant atvirai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai (be PVM), išreiškiamos formule 0,19 + Tkv kd, dedamosios:

1.1. karšto vandens kainos pastovioji dedamoji - 0,19 Lt/m3;

1.2. karšto vandens kainos kintamoji dedamoji - Tkv kd , išreikšta formule:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (72,4 x Tš) + (1,05 x Tgv)

čia:

Tš - pirktos (pagamintos) šilumos kaina (Lt/kWh);

Tgv - geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, taikoma abonentams, (Lt/m3).

 

2. Karšto vandens kainos, esant uždarai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai
(be PVM), išreiškiamos formule 0,19 + Tkv kd, dedamosios:

2.1. karšto vandens kainos pastovioji dedamoji - 0,19 Lt/m3;

2.2. karšto vandens kainos kintamoji dedamoji - Tkv kd. , išreikšta formule:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (53,6 x Tš) + (1,05 x Tgv) + (0,019 x T gv pard)

čia:

Tš - pirktos (pagamintos) šilumos kaina (Lt/kWh);

Tgv - geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, taikoma abonentams, (Lt/m3);

T gv  pard - geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams (Lt/apskaitos prietaisui per mėn.).