Šalto vandens kainos nuo 2019-08-01

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 82-3260) 34 straipsniu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 (Žin., 2006, Nr. 143-5455), atsižvelgdami į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 24 d. nutarimą Nr. O3E-154 „Dėl SĮ „Visagino energija" perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo" ir Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. TS-162 „Dėl SĮ „Visagino energija" perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo",

nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. keičiasi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei nuotekų tvarkymo paslaugų kainos. 

Daugiabučių namų gyventojams, kuriems vanduo apskaitomas bute:

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina, iš to sk.:

2,20 Eur/m (be PVM)

2,66 Eur/m  (su PVM)

- geriamojo vandens tiekimas

0,89 Eur/m³     (be PVM) 1,08 Eur/m³     (su PVM) 

- nuotekų tvarkymas

1,31 Eur /m³    (be PVM)
1,59 Eur /m³    (su PVM)

Pardavimo kaina, kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui

1,68 Eur butui per mėn. (be PVM)
2,03 Eur butui per mėn. (su PVM)

Pardavimo kaina, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

0,78 Eur butui per mėn. (be PVM) 0,94 Eur butui per mėn. (su PVM)

 

Daugiabučių namų gyventojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade:

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina, iš to sk.:

1,99 Eur/m (be PVM)

2,41 Eur/m (su PVM)

- geriamojo vandens tiekimas

0,81 Eur/m³ (be PVM) 

0,98 Eur/m³ (su PVM)

- nuotekų tvarkymas

1,18 Eur/m³ (be PVM) 

1,43 Eur/m³ (su PVM)

Pardavimo kaina, kai vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade

4,90 Eur namui per mėn. (be PVM)
5,93 Eur namui per mėn. (su PVM)

Abonentams (juridiniams asmenims):

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina, iš to sk.:

2,06 Eur/m (be PVM)

2,49 Eur/m (su PVM)

 

- geriamojo vandens tiekimas

0,88 Eur/m³  (be PVM)

1,07 Eur/m³  (su PVM)

- nuotekų tvarkymas

1,18 Eur/m³  (be PVM) 

1,43 Eur/m³  (su PVM)

Vidutinė pardavimo kaina*

3,27 Eur apskaitos prietaisui per mėn.   (be PVM)

3,96 Eur apskaitos prietaisiui per mėn.   (su PVM)

 

Valstybės įmonei „Ignalinos atominės elektrinė“:

  Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina, iš to sk.:

10,68 Eur/m (be PVM)

12,92 Eur/m (su PVM)  

- geriamojo vandens tiekimas

5,98 Eur/m³    (be PVM)

7,24 Eur/m³    (su PVM) 

- nuotekų tvarkymas

4,70 Eur/m³    (be PVM)  5,69 Eur/m³    (su PVM)

Vidutinė pardavimo kaina*

3,27 Eur apskaitos prietaisui per mėn.   (be PVM)

3,96 Eur apskaitos prietaisui per mėn.   (su PVM)


Nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kaina:

10,23 Eur/m (be PVM)

12,38 Eur/m (su PVM)

 

Atvežto sausinto nuotekų dumblo apdorojimo džiovinimo technologinėje grandyje kaina

40,24 Eur/t     (be PVM) 

48,69 Eur/t     (su PVM)

 

Nuotekų transportavimo paslaugas galima užsakyti tel: 8 (386) 70 270 (SĮ "Visagino energija" aprūpinimo direktorius - Rimanatas Niparavičius)