Šalto vandens kainos nuo 2018-08-01

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

Nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. keičiasi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei nuotekų tvarkymo paslaugų kainos, vienašališkai nustatytos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. birželio 28 d. nutarimu Nr.O3E-210. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos galios trejus metus nuo šių kainų įsigaliojimo dienos.

Daugiabučių namų gyventojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, be PVM:

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina, iš to sk.:

2,24 Eur/m3

- geriamojo vandens tiekimas

0,84 Eur/m³

- nuotekų tvarkymas

1,40 Eur /m³

Pardavimo kaina, kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui

1,69 Eur butui per mėn.

Pardavimo kaina, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

0,79 Eur butui per mėn.

Daugiabučių namų gyventojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade, be PVM:

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina, iš to sk.:

2,03 Eur/m3

- geriamojo vandens tiekimas

0,76 Eur/m³

- nuotekų tvarkymas

1,27 Eur/m³

Pardavimo kaina, kai vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade

4,93 Eur namui per mėn.

Abonentams (juridiniams asmenims), be PVM:

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina, iš to sk.:

2,10 Eur/m3

- geriamojo vandens tiekimas

0,83 Eur/m³

- nuotekų tvarkymas

1,27 Eur/m³

Vidutinė pardavimo kaina*

3,29 Eur apskaitos prietaisui per mėn.

Valstybės įmonei „Ignalinos atominės elektrinė“, be PVM:

  Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina, iš to sk.:

7,89 Eur/m3

- geriamojo vandens tiekimas

3,89 Eur/m³

- nuotekų tvarkymas

4,00 Eur/m³

Vidutinė pardavimo kaina*

3,29 Eur apskaitos prietaisui per mėn.


Nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kaina:

10,30 Eur/m3

Atvežto sausinto nuotekų dumblo apdorojimo džiovinimo technologinėje grandyje kaina

40,24 Eur/t