Nuo 2013 m. liepos 1 d. keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

VĮ „Visagino energija" informuoja, kad keičiasi šilumos ir karšto vandens kaina dėl sumažėjusios   0,2 proc. gamtinių dujų kainos (palyginus 2013 m. gegužės ir balandžio mėn. gamtinių dujų kainas).

Šilumos energijos kainos (be PVM):

Gyventojams

•1.      Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 0,09 ct/kWh  - 27,69 ct/kWh.

•2.      Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 0,84 Lt/per mėn. (nepriklausomai nuo suvartoto šilumos kiekio) - 27,60 ct/kWh + 0,84 Lt/per mėn.

Kitiems vartotojams

•1.      Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 0,09 ct/kWh  - 27,69 ct/kWh.

•2.      Kai šilumos pardavimo kaina taikoma 58,39 Lt/per mėn. (nepriklausomai nuo suvartoto šilumos kiekio) - 27,60 ct/kWh + 58,39 Lt/per mėn.

Karšto vandens kainos (be PVM):

I. 1. Esant atvirai šilumos tiekimo sistemai - 26,80 Lt/m3.

    2. Esant uždarai šilumos tiekimo sistemai - 21,71 Lt/m3.                                             

II. 1. Šilumnešio kaina (kitiems vartotojams, t.t. VĮ IAE) - 2,35 Lt/m3.

Remiantis Šilumos kainų nustatymo metodikos 120 punktu: „Šilumos kainos privalo būti keičiamos kas mėnesį, jei keičiasi kuro kainos". Informaciją apie kainų pasikeitimus teikiama tik internetinėse svetainėse http://www.visaginoenergija.lt/, http://www.visaginas.lt/.