Informacija nepriklausomiems šilumos gamintojams

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos aprašas

Teikiama vadovaujantis Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 „Dėl šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“, 14 ir 29 punktais.

Visagino savivaldybės centralizuotos šilumos tiekimo sistema Mato vnt.       2018 m.           2019 m.    
Spalis Lapkritis Gruodis Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis
Prognozuojamas mėnesinis šilumos poreikis MWh 21 527 28 686 35 228 40 429 42 875 39 925 16 834 5 504 4 870 4 918 4 781 5 185
planuojama šilumos gamyba savo įrenginiais MWh 11 527 14 986 21 188 26 859 30 025 26 285 10 334 3 204 2 670 2 618 2 581 3 185
planuojamas šilumos pirkimas MWh 10 000 13 700 14 040 13 570 12 850 13 640 6 500 2 300 2 200 2 300 2 200 2 000
Kuro struktūra palyginamųjų skaičiavimui %                        
gamtinės dujos % 41 52 60 65 70 65 19 0 0 0 0 0
biokuras % 59 48 40 35 30 35 81 100 100 100 100 100
Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos Euro ct/ kWh 3,13 3,52  3,90                  

Atnaujinimo data 2018-11-16

 * Galiojanti šilumos bazinės kainos vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 1,09 ct/kWh

Informacija apie faktinį šilumos poreikį, gamybą ir pirkimą

Visagino savivaldybės centralizuotos šilumos tiekimo sistema Mato vnt.           2018 m.              
Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis Iš viso:
1. Šilumos poreikis MWh 40 429,06 42 875,16 39 925,40 12 121,45 5 503,68 4 869,98 4 917,86 4 780,97 5 185,20 17 248,75     177 857,51
2. Savo gamybos šaltiniuose pagaminta šiluma: MWh 27 074,27 31 479,86 26 944,44 6 142,82 3 352,44 3 109,00 3 097,00 3 157,92 3 373,00 7 232,35      114 963,10
2.1. Iš jos - savo gamybos šaltiniuose pagaminta šiluma iš DUJŲ MWh 15 329,27 21 448,86 18 315,44 1 510,82 221,44 0,00 0,00 131,92  0,00 431,35      57 389,10
2.2. Iš jos - savo gamybos šaltiniuose pagaminta šiluma iš BIOKURO MWh 11 745,00 10 031,00 8 629,00 4 632,00 3 131,00 3 109,00 3 097,00 3 026,00 3 373,00  6 801,00     57 574,00
3. Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirkta šiluma MWh 13 354,79 11 395,30 12 980,96 5 978,63 2 151,24 1 760,98 1 820,86 1 623,05 1 812,20 10 016,40     62 894,41
4. Iš viso pagaminta šilumos iš biokuro MWh 25 099,79 21 426,30 21 609,96 10 610,63 5 282,24 4 869,98 4 917,86 4 649,05 5 185,20 16 817,40     120 468,41
Atnaujinimo data 2018-11-15

 

Informacija apie faktinį šilumos poreikį, gamybą ir pirkimą

Visagino savivaldybės centralizuotos šilumos tiekimo sistema Mato vnt.           2017 m.              
Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis Iš viso:
1. Šilumos poreikis MWh 45 234,92 39 472,62 31 973,86 24 630,39 6 315,20 5 261,08 5 367,08 5 347,38 5 393,39 21 526,91 28 686,017 35 227,77 254 436,61
2. Savo gamybos šaltiniuose pagaminta šiluma: MWh 42 908,51 36 030,95 20 075,50 21 217,37 4 077,56 3 146,00 3 237,62 3 208,00 3 312,53 11 554,51 15 186,907 22 849,37 186 804,82
2.1. Iš jos - savo gamybos šaltiniuose pagaminta šiluma iš DUJŲ MWh 30 467,51 25 110,95 10 343,50 7 586,37 161,56 0,00 8,62 0,00 314,53 2 247,51 3 740,907 14 098,37 94 079,83
2.2. Iš jos - savo gamybos šaltiniuose pagaminta šiluma iš BIOKURO MWh 12 441,00 10 920,00 9 732,00 13 631,00 3 916,00 3 146,00 3 229,00 3 208,00 2 998,00 9 307,00 11 446,00 8 751,00 92 725,00
3. Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirkta šiluma MWh 2 326,41 3 441,68 11 898,36 3 413,02 2 237,64 2 115,08 2 129,46 2 139,38 2 080,86 9 972,40 13 499,11 12 378,40 67 631,80
4. Iš viso pagaminta šilumos iš biokuro MWh 14 767,41 14 361,68 21 630,36 17 044,02 6 153,64 5 261,08 5 358,46 5 347,38 5 078,86 19 279,40 24 945,11 21 129,40 160 356,80

Nepriklausomų šilumos gamintojų 2018 m. pateikti pasiūlymai ir iš jų superkami šilumos kiekiai

INFORMACIJA APIE PLANUOTĄ IR FAKTINĮ ŠILUMOS POREIKĮ, GAMYBĄ IR PIRKIMĄ 2013-2018 m

Eil. Nr.

Nepriklausomo šilumos gamintojo pavadinimas

Nepriklausomo šilumos gamintojo pasiūlyta šilumos kaina, euro ct/kWh

Nepriklausomo šilumos gamintojo planuojamas patiekti šilumos kiekis, MWh

Planuojamas supirkti šilumos kiekis iš nepriklausomo šilumos gamintojo, MWh

2018 m. sausio mėn.

1.

UAB „Visagino linija"

1,23

2200

2200

2.

UAB „Lerenta"

3,32

3480

3480

3.

UAB „Pramonės energija"

3,3299

6696

6696

2018 m. vasario mėn.

1.

UAB „Visagino linija"

1,94

1900

1900

2.

UAB „Lerenta"

3,29

3500

3500

3.

UAB „Pramonės energija"

3,2999

6384

6384

2018 m. kovo mėn.

1.

UAB „Visagino linija"

2,27

2600

2600

2.

UAB „Lerenta"

3,32

3813

3813

3.

UAB „Pramonės energija"

3,3345

7068

7068

2018 m. balandžio mėn.

1.

UAB „Visagino linija"

2,06

2600

2600

2.

UAB „Lerenta"

2,50

3450

3450

3.

UAB „Pramonės energija"

2,5489

6840

6840*

*jei šilumos poreikis atitinkamą parą bus mažesnis, nei NŠG pasiūlytas patiekti vidutine valandine galia, superkamos šilumos kiekis bus mažinamas iš gamintojų, pasiūliusių didžiausią kainą.

2018 m. gegužės mėn.

1.

UAB „Visagino linija"

1,67

2324

2324

2018 m. birželio mėn.

1.

UAB „Visagino linija"

1,60

2190

2190

2018 m. liepos mėn.

1.

UAB „Visagino linija"

1,29

2150

2150

2018 m. rugpjūčio mėn.

1.

UAB „Visagino linija"

1,27

2200

2200

2018 m. rugsėjo mėn.

1.

UAB „Visagino linija"

1,64

2000

2000

2018 m. spalio mėn.

1.

UAB „Visagino linija"

2,12

2500

2500

2.

UAB „Karlų katilinė"

3,07

9672

Pagal realų šildymo sistemos poreikį

3.

UAB „Lerenta"

3,12

3410

Pagal realų šildymo sistemos poreikį

2018 m. lapkričio mėn.

1.

UAB „Visagino linija"

2,20

3000

3000

2.

UAB „Karlų katilinė"

3,50

9000

9000

3.

UAB „Lerenta"

3,50

3600

3600

Informacija apie superkamus šilumos kiekius 2013-2017 m.

Nepriklausomų šilumos gamintojų stabdymas arba galios ribojimas dėl suplanuotų darbų šilumos tinkle

Eil. Nr. Planuojamų darbų pavadinimas Remonto darbų pradžia Remonto darbų pabaiga Stabdymas arba galios ribojimas NŠG kuriam planuojamas galios ribojimas
1. Hidraulinis bandymas 2017-05-17 2017-05-18 Katilinės stabdymas UAB „Visagino linija“
2. Hidraulinis bandymas 2017-09-05 2017-09-07 Katilinės stabdymas UAB „Visagino linija“ UAB „Lerenta“
3. Hidraulinis bandymas 2018-05-15 2018-05-17 Katilinės stabdymas UAB „Visagino linija“
4. Hidraulinis bandymas 2018-08-28 2018-08-30 Katilinės stabdymas UAB „Visagino linija“

Nepriklausomų šilumos gamintojų, kuriems išduotos šilumos energijos gamybos įrenginių prijungimo prie šilumos energijos perdavimo tinklo sąlygos, sąrašas:

Eil. Nr. Nepriklausomo šilumos gamintojo pavadinimas Sąlygų išdavimo data
1. UAB „Visagino linija" 2011-07-07
2. UAB „G Generation" 2011-07-13
3. UAB „Bix LT" 2013-05-07
4. UAB „Daturė" 2013-09-02
5. UAB „Ugnies takas" 2014-10-13
6. UAB „Lerenta" 2015-03-03
7. UAB „Pramonės energija" 2015-08-11
8. UAB „Visagino linija" 2016-03-07
9. UAB „Pramonės energija" 2017-02-15
10. UAB „Blix LT" 2017-03-09
11. UAB „Visagino transporto centras" 2017-03-09
12. UAB „Karlų katilinė" 2018-08-10

Prie VĮ „Visagino energija“ šilumos perdavimo tinklų prijungti ir planuojami prijungti nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) šilumos gamybos šaltiniai (žemėlapis).

Sistemos šilumos galios poreikis 2014-2017 m.

Sistemos paros vidutinis šilumos poreikis.