Informacija nepriklausomiems šilumos gamintojams

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

Teikiama, vadovaujantis Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo , patirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 „Dėl šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“, 14 ir 29 punktais.

Visagino savivaldybės centralizuotos šilumos tiekimo sistema

Mato vnt.

 

 

 

2018 m.

 

 

 

 

 

 

 

2019 m.

 

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

Sausis

Kovas

Prognozuojamas mėnesinis šilumos poreikis

MWh

39 473

31 974

19 195

6 315

5 261

5 367

5 347

5 394

21 527

28 686

35 228

40 429

42 875

planuojama šilumos gamyba savo įrenginiais

MWh

26553

18334

18130

4115

4061

4367

4047

4093

11527

14986

21188

26859

30025

planuojamas šilumos pirkimas

MWh

12920

13640

6500

2200

1 200

1000

1300

1300

10000

13700

14040

13570

12850

Kuro struktūra palyginamųjų skaičiavimui

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gamtinės dujos

%

68

56

29

 

 

 

 

 

41

52

60

65

70

biokuras

%

32

44

71

100

100

100

100

100

59

48

40

35

30

Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos

Euro ct/ kWh

3,30

3,3346

 2,561

 1,6873

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Galiojanti šilumos bazinės kainos vienanarės  kainos pastovioji dedamoji  - 1,08 ct/kWh

 

Informacija apie faktinį šilumos poreikį, gamybą ir pirkimą

Visagino savivaldybės centralizuotos šilumos tiekimo sistema

Mato vnt.

 

 

 

 

 

2018

m.

 

 

 

 

 

 

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

Iš viso:

1.      Šilumos poreikis

MWh

40 429,06

42 875,16

 39 925,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123 229,62

2.      Savo gamybos šaltiniuose pagaminta šiluma:

MWh

27 074,27

31 479,86

 26 944,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 498,57

2.1.  Iš jos - savo gamybos šaltiniuose pagaminta šiluma iš DUJŲ

MWh

15 329,27

21 448,86

 18 315,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 093,57

2.2.  Iš jos - savo gamybos šaltiniuose pagaminta šiluma iš BIOKURO

MWh

11 745,00

10 031,00

 8 629,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 405,00

3.      Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirkta šiluma

MWh

13 354,79

11 395,30

 12 980,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 731,05

4. Iš viso pagaminta šilumos iš biokuro

MWh

25 099,79

21 426,30

 21 609,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 136,05


INFORMACIJA APIE PLANUOTĄ IR FAKTINĮ ŠILUMOS POREIKĮ, GAMYBĄ IR PIRKIMĄ 2013-2018 m.

Nepriklausomų šilumos gamintojų 2018 m. pateikti pasiūlymai ir iš jų superkami šilumos kiekiai

Vokai su pasiūlymais atplėšiami komisijos posėdyje, kuris vyksta pirmą darbo dieną, esančią po 20-os einamo mėnesio dienos, 10 val., VĮ „Visagino energija" administracinio pastato konferencijų salėje, adresu Karlų k., Visagino sav. 308 kab. 

Eil. Nr.

Nepriklausomo šilumos gamintojo pavadinimas

Nepriklausomo šilumos gamintojo pasiūlyta šilumos kaina, euro ct/kWh

Nepriklausomo šilumos gamintojo planuojamas patiekti šilumos kiekis, MWh

Planuojamas supirkti šilumos kiekis iš nepriklausomo šilumos gamintojo, MWh

2018 m. sausio mėn.

1.

UAB „Visagino linija”

1,23

2200

2200

2.

UAB „Lerenta”

3,32

3480

3480

3.

UAB „Pramonės energija”

3,3299

6696

6696

2018 m. vasario mėn.

1.

UAB „Visagino linija”

1,94

1900

1900

2.

UAB „Lerenta”

3,29

3500

3500

3.

UAB „Pramonės energija”

3,2999

6384

6384

2018 m. kovo mėn.

1.

UAB „Visagino linija”

2,27

2600

2600

2.

UAB „Lerenta”

3,32

3813

3813

3.

UAB „Pramonės energija”

3,3345

7068

7068

2018 m. balandžio mėn.

1.

UAB „Visagino linija”

2,06

2600

2600

2.

UAB „Lerenta”

2,50

3450

3450

3.

UAB „Pramonės energija”

2,5489

6840

6840*

*jei šilumos poreikis atitinkamą parą bus mažesnis, nei NŠG pasiūlytas patiekti vidutine valandine galia, superkamos šilumos kiekis bus mažinamas iš gamintojų, pasiūliusių didžiausią kainą.

Informacija apie superkamus šilumos kiekius 2013-2017 m.

Nepriklausomų šilumos gamintojų stabdymas arba galios ribojimas dėl suplanuotų darbų šilumos tinkle

 

Eil. Nr.

Planuojamų darbų pavadinimas

Remonto darbų pradžia

Remonto darbų pabaiga

Stabdymas arba galios ribojimas

NŠG kuriam planuojamas galios ribojimas

1.

Hidraulinis bandymas

2017-05-17

2017-05-18

Katilinės stabdymas

UAB „Visagino linija“

2.

Hidraulinis bandymas

2017-09-05

2017-09-07

Katilinės stabdymas

UAB „Visagino linija“

UAB „Lerenta“

3.

Hidraulinis bandymas

2018-05-15

2018-05-17

Katilinės stabdymas

UAB „Visagino linija“

Nepriklausomų šilumos gamintojų, kuriems išduotos šilumos energijos gamybos įrenginių prijungimo prie šilumos energijos perdavimo tinklo sąlygos, sąrašas:

Eil.

Nr.

Nepriklausomo šilumos gamintojo pavadinimas

Sąlygų išdavimo data

1.

UAB „Visagino linija"

2011-07-07

2.

UAB „G Generation"

2011-07-13

3.

UAB „Bix LT"

2013-05-07

4.

UAB „Daturė"

2013-09-02

5.

UAB „Ugnies takas"

2014-10-13

6.

UAB „Lerenta"

2015-03-03

7.

UAB „Pramonės energija"

2015-08-11

8.

UAB „Visagino linija"

2016-03-07

9.

UAB „Pramonės energija"

2017-02-15

10.

UAB Blix LT

2017-03-09

11.

UAB „Visagino transporto centras"

2017-03-09

Prie VĮ „Visagino energija“ šilumos perdavimo tinklų prijungti ir planuojami prijungti nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) šilumos gamybos šaltiniai (žemėlapis).

Sistemos šilumos galios poreikis 2014-2017 m.

Sistemos paros vidutinis šilumos poreikis