Informacija nepriklausomiems šilumos gamintojams

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

 

Teikiama, vadovaujantis Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo , patirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 „Dėl šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“, 14 ir 29 punktais.

Visagino savivaldybės centralizuotos šilumos tiekimo sistema

Mato vnt.

2017 m.

 

 

 

 

 

 

2018 m.

 

 

 

 

 

Gruodis

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

Prognozuojamas mėnesinis šilumos poreikis

MWh

38 565

45 234

39 473

31 974

19 195

6 315

5 260

5 367

5 347

5 394

21 527

28 686

35 228

planuojama šilumos gamyba savo įrenginiais

MWh

26 325

31 294

26 553

18 334

12 695

4 015

2561

3 067

3 147

3 393

11 527

14986

21188

planuojamas šilumos pirkimas

MWh

12 240

13 940

12 920

13 640

6 500

2 300

2 700

2300

2 200

2 000

10 000

13700

14040

Kuro struktūra palyginamųjų skaičiavimui

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gamtinės dujos

%

63

69

68

56

29

 

 

 

 

 

41

52

60

biokuras

%

37

31

32

44

71

100

100

100

100

100

59

48

40

Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos

Euro ct/ kWh

3,18

3,33

3,30 

 3,3346

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Galiojanti šilumos bazinės kainos vienanarės  kainos pastovioji dedamoji  - 1,08 ct/kWh

 

Informacija apie faktinį šilumos poreikį, gamybą ir pirkimą

 

Visagino savivaldybės centralizuotos šilumos tiekimo sistema

Mato vnt.

 

 

 

 

 

2017

m.

 

 

 

 

 

 

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

Iš viso:

1.      Šilumos poreikis

MWh

45 234,92

39 472,62

31 973,86

24 630,39

6 315,20

5 261,08

5 367,08

5 347,38

5 393,39

21 526,91

28 686,017

35227,77

254 436,61

2.      Savo gamybos šaltiniuose pagaminta šiluma:

MWh

42 908,51

36 030,95

20 075,50

21 217,37

4 077,56

3 146,00

3 237,62

3 208,00

3 312,53

11 554,51

15 186,907

22 849,37

186 804,82

2.1.  Iš jos - savo gamybos šaltiniuose pagaminta šiluma iš DUJŲ

MWh

30 467,51

25 110,95

10 343,50

7 586,37

161,56

0,00

8,62

0,00

314,53

2 247,51

3 740,907

14 098,37

94 079,83

2.2.  Iš jos - savo gamybos šaltiniuose pagaminta šiluma iš BIOKURO

MWh

12 441,00

10 920,00

9 732,00

13 631,00

3 916,00

3 146,00

3 229,00

3 208,00

2 998,00

9 307,00

11 446,00

8 751,00

92 725,00

3.      Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirkta šiluma

MWh

2 326,41

3 441,68

11 898,36

3 413,02

2 237,64

2 115,08

2 129,46

2 139,38

2 080,86

9 972,40

13 499,11

12 378,40

67 631,80

4. Iš viso pagaminta šilumos iš biokuro

MWh

14 767,41

14 361,68

21 630,36

17 044,02

6 153,64

5 261,08

5 358,46

5 347,38

5 078,86

19 279,40

24 945,11

21 129,40

160 356,80

INFORMACIJA APIE PLANUOTĄ IR FAKTINĮ ŠILUMOS POREIKĮ, GAMYBĄ IR PIRKIMĄ 2013-2017 m

Nepriklausomų šilumos gamintojų 2018 m. pateikti pasiūlymai ir iš jų superkami šilumos kiekiai

Vokai su pasiūlymais atplėšiami komisijos posėdyje, kuris vyksta pirmą darbo dieną, esančią po 20-os einamo mėnesio dienos, 10 val., VĮ „Visagino energija" administracinio pastato konferencijų salėje, adresu Karlų k., Visagino sav. 308 kab. 

Eil. Nr.

Nepriklausomo šilumos gamintojo pavadinimas

Nepriklausomo šilumos gamintojo pasiūlyta šilumos kaina, euro ct/kWh

Nepriklausomo šilumos gamintojo planuojamas patiekti šilumos kiekis, MWh

Planuojamas supirkti šilumos kiekis iš nepriklausomo šilumos gamintojo, MWh

2018 m. sausio mėn.

1.

UAB „Visagino linija”

1,23

2200

2200

2.

UAB „Lerenta”

3,32

3480

3480

3.

UAB „Pramonės energija”

3,3299

6696

6696

2018 m. vasario mėn.

1.

UAB „Visagino linija”

1,94

1900

1900

2.

UAB „Lerenta”

3,29

3500

3500

3.

UAB „Pramonės energija”

3,2999

6384

6384

Informacija apie superkamus šilumos kiekius 2013-2017 m.

Nepriklausomų šilumos gamintojų stabdymas arba galios ribojimas dėl suplanuotų darbų šilumos tinkle

Eil. Nr.

Planuojamų darbų pavadinimas

Remonto darbų pradžia

Remonto darbų pabaiga

Stabdymas arba galios ribojimas

NŠG kuriam planuojamas galios ribojimas

1.

Hidraulinis bandymas

2017-05-17

2017-05-18

Katilinės stabdymas

UAB „Visagino linija“

2.

Hidraulinis bandymas

2017-09-05

2017-09-07

Katilinės stabdymas

UAB „Visagino linija“

UAB „Lerenta“

Nepriklausomų šilumos gamintojų, kuriems išduotos šilumos energijos gamybos įrenginių prijungimo prie šilumos energijos perdavimo tinklo sąlygos, sąrašas:

Eil.

Nr.

Nepriklausomo šilumos gamintojo pavadinimas

Sąlygų išdavimo data

1.

UAB „Visagino linija"

2011-07-07

2.

UAB „G Generation"

2011-07-13

3.

UAB „Bix LT"

2013-05-07

4.

UAB „Daturė"

2013-09-02

5.

UAB „Ugnies takas"

2014-10-13

6.

UAB „Lerenta"

2015-03-03

7.

UAB „Pramonės energija"

2015-08-11

8.

UAB „Visagino linija"

2016-03-07

9.

UAB „Pramonės energija"

2017-02-15

10.

UAB Blix LT

2017-03-09

11.

UAB „Visagino transporto centras"

2017-03-09

Prie VĮ „Visagino energija“ šilumos perdavimo tinklų prijungti ir planuojami prijungti nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) šilumos gamybos šaltiniai (žemėlapis).

Sistemos šilumos galios poreikis 2014-2016 m.

Sistemos paros vidutinis šilumos poreikis