Informacija nepriklausomiems šilumos gamintojams

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos aprašas

Teikiama vadovaujantis Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 „Dėl šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“, 14 ir 29 punktais.

Visagino savivaldybės centralizuotos šilumos tiekimo sistema Mato vnt.           2019 m.             
Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis
Prognozuojamas mėnesinis šilumos poreikis MWh 45 235 42 875 39 925 19 191 6 315 5 261 5 367 6 045 5 860 24 046 33 617 38 563
planuojama šilumos gamyba savo įrenginiais MWh 31 665 30 025 26 285 12 691 4 015 2 561 3 067 3 845 3 860 14 046 19 917 24 523
planuojamas šilumos pirkimas MWh 13 570 12 850 13 640 6 500 2 300 2 700 2 300 2 200 2 000 10 000 13 700 14 040
Kuro struktūra palyginamųjų skaičiavimui %                        
gamtinės dujos % 69 70 65 29 0 0 0 0 0   47 59 63
biokuras % 31 30 35 71 100 100 100 100 100 53 41 37
Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos Euro ct/ kWh 3,72 3,78                     

 * Galiojanti šilumos bazinės kainos vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 1,09 ct/kWh

Informacija apie faktinį šilumos poreikį, gamybą ir pirkimą

Visagino savivaldybės centralizuotos šilumos tiekimo sistema Mato vnt.           2018 m.              
Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis Iš viso:
1. Šilumos poreikis MWh 40 429,06 42 875,16 39 925,40 12 121,45 5 503,68 4 869,98 4 917,86 4 780,97 5 185,20 17 248,75 31 803,79 37 826,52  247 487,21
2. Savo gamybos šaltiniuose pagaminta šiluma: MWh 27 074,27 31 479,86 26 944,44 6 142,82 3 352,44 3 109,00 3 097,00 3 157,92 3 373,00 7 232,35  15 705,48  22 095,01 152 763,58
2.1. Iš jos - savo gamybos šaltiniuose pagaminta šiluma iš DUJŲ MWh 15 329,27 21 448,86 18 315,44 1 510,82 221,44 0,00 0,00 131,92  0,00 431,35  5 257,48 11 281,01  73 927,58
2.2. Iš jos - savo gamybos šaltiniuose pagaminta šiluma iš BIOKURO MWh 11 745,00 10 031,00 8 629,00 4 632,00 3 131,00 3 109,00 3 097,00 3 026,00 3 373,00  6 801,00 10 448,00 10 814,00  78 836,00
3. Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirkta šiluma MWh 13 354,79 11 395,30 12 980,96 5 978,63 2 151,24 1 760,98 1 820,86 1 623,05 1 812,20 10 016,40 16 098,31  15 731,51 94 724,23
4. Iš viso pagaminta šilumos iš biokuro MWh 25 099,79 21 426,30 21 609,96 10 610,63 5 282,24 4 869,98 4 917,86 4 649,05 5 185,20 16 817,40 26 546,31 26 545,51  173 560,23
 

Informacija apie faktinį šilumos poreikį, gamybą ir pirkimą

Visagino savivaldybės centralizuotos šilumos tiekimo sistema Mato vnt.           2017 m.              
Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis Iš viso:
1. Šilumos poreikis MWh 45 234,92 39 472,62 31 973,86 24 630,39 6 315,20 5 261,08 5 367,08 5 347,38 5 393,39 21 526,91 28 686,017 35 227,77 254 436,61
2. Savo gamybos šaltiniuose pagaminta šiluma: MWh 42 908,51 36 030,95 20 075,50 21 217,37 4 077,56 3 146,00 3 237,62 3 208,00 3 312,53 11 554,51 15 186,907 22 849,37 186 804,82
2.1. Iš jos - savo gamybos šaltiniuose pagaminta šiluma iš DUJŲ MWh 30 467,51 25 110,95 10 343,50 7 586,37 161,56 0,00 8,62 0,00 314,53 2 247,51 3 740,907 14 098,37 94 079,83
2.2. Iš jos - savo gamybos šaltiniuose pagaminta šiluma iš BIOKURO MWh 12 441,00 10 920,00 9 732,00 13 631,00 3 916,00 3 146,00 3 229,00 3 208,00 2 998,00 9 307,00 11 446,00 8 751,00 92 725,00
3. Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirkta šiluma MWh 2 326,41 3 441,68 11 898,36 3 413,02 2 237,64 2 115,08 2 129,46 2 139,38 2 080,86 9 972,40 13 499,11 12 378,40 67 631,80
4. Iš viso pagaminta šilumos iš biokuro MWh 14 767,41 14 361,68 21 630,36 17 044,02 6 153,64 5 261,08 5 358,46 5 347,38 5 078,86 19 279,40 24 945,11 21 129,40 160 356,80

Nepriklausomų šilumos gamintojų 2019 m. pateikti pasiūlymai ir iš jų superkami šilumos kiekiai

INFORMACIJA APIE PLANUOTĄ IR FAKTINĮ ŠILUMOS POREIKĮ, GAMYBĄ IR PIRKIMĄ 2013-2018 m

Eil. Nr.

Pasiūlymo tiekėjas, šilumos gamybos įrenginys

Pasiūlyta šilumos kaina, euro ct/kWh

Pasiūlytas šilumos kiekis, MWh

Superkamas šilumos kiekis, MWh

2019 m. sausio mėn.

1.

SĮ  „Visagino energija"

vandens šildymo katilas VBH 8000 Nr. 1 

3,04

5952

5952

1.

SĮ „Visagino energija"

vandens šildymo katilas VBH 8000 Nr. 2  

3,04

5952

5952

1.

SĮ „Visagino energija"

kondensacinis ekonomaizeris 

3,04

2976

2976

2.

UAB „Karlų katilinė"

3,63

7584

7584

3.

UAB „Lerenta"

3,70

3720

3720

4.

UAB „Visagino linija"

3,71

3200

3200

2019 m. vasario mėn.

1.

SĮ  „Visagino energija"

vandens šildymo katilas VBH 8000 Nr. 1 

3,03

5376

5376

1.

SĮ „Visagino energija"

vandens šildymo katilas VBH 8000 Nr. 2  

3,03

5376

5376

1.

SĮ „Visagino energija"

kondensacinis ekonomaizeris 

3,03

2688

2688

2.

UAB „Karlų katilinė"

3,69

8820

8820

3.

UAB „Lerenta"

3,76

3360

3360

4.

UAB „Visagino linija"

3,77

3000

3000

Informacija apie superkamus šilumos kiekius 2013-2018 m.

Nepriklausomų šilumos gamintojų stabdymas arba galios ribojimas dėl suplanuotų darbų šilumos tinkle

Eil. Nr. Planuojamų darbų pavadinimas Remonto darbų pradžia Remonto darbų pabaiga Stabdymas arba galios ribojimas NŠG kuriam planuojamas galios ribojimas
1. Hidraulinis bandymas 2017-05-17 2017-05-18 Katilinės stabdymas UAB „Visagino linija“
2. Hidraulinis bandymas 2017-09-05 2017-09-07 Katilinės stabdymas UAB „Visagino linija“ UAB „Lerenta“
3. Hidraulinis bandymas 2018-05-15 2018-05-17 Katilinės stabdymas UAB „Visagino linija“
4. Hidraulinis bandymas 2018-08-28 2018-08-30 Katilinės stabdymas UAB „Visagino linija“

Nepriklausomų šilumos gamintojų, kuriems išduotos šilumos energijos gamybos įrenginių prijungimo prie šilumos energijos perdavimo tinklo sąlygos, sąrašas:

Eil. Nr. Nepriklausomo šilumos gamintojo pavadinimas Sąlygų išdavimo data
1. UAB „Visagino linija" 2011-07-07
2. UAB „G Generation" 2011-07-13
3. UAB „Bix LT" 2013-05-07
4. UAB „Daturė" 2013-09-02
5. UAB „Ugnies takas" 2014-10-13
6. UAB „Lerenta" 2015-03-03
7. UAB „Pramonės energija" 2015-08-11
8. UAB „Visagino linija" 2016-03-07
9. UAB „Pramonės energija" 2017-02-15
10. UAB „Blix LT" 2017-03-09
11. UAB „Visagino transporto centras" 2017-03-09
12. UAB „Karlų katilinė" 2018-08-10

Prie SĮ „Visagino energija“ šilumos perdavimo tinklų prijungti ir planuojami prijungti nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) šilumos gamybos šaltiniai (žemėlapis).

Sistemos šilumos galios poreikis 2014-2017 m.

2016-2018 m. vidutinis bei maksimalus metinis galios poreikis