Informacija nepriklausomiems šilumos gamintojams

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

ŠILUMOS SUPIRKIMO IŠ NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ TVARKOS APRAŠAS

2019-2020 m. ŠILUMOS GAMYBOS IR SUPIRKIMO PLANAS

2020 m. FAKTINIS ŠILUMOS POREIKIS, GAMYBA IR PIRKIMAS

2013-2020 m. FAKTINIS ŠILUMOS POREIKIS, GAMYBA IR PIRKIMAS  

2019 m. NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ PATEIKTI PASIŪLYMAI IR IŠ JŲ SUPERKAMI ŠILUMOS KIEKIAI

Nepriklausomų šilumos gamintojų stabdymas arba galios ribojimas dėl suplanuotų darbų šilumos tinkle

Eil. Nr. Planuojamų darbų pavadinimas Remonto darbų pradžia Remonto darbų pabaiga Stabdymas arba galios ribojimas NŠG kuriam planuojamas galios ribojimas
1. Hidraulinis bandymas 2017-05-17 2017-05-18 Katilinės stabdymas UAB „Visagino linija“
2. Hidraulinis bandymas 2017-09-05 2017-09-07 Katilinės stabdymas UAB „Visagino linija“ UAB „Lerenta“
3. Hidraulinis bandymas 2018-05-15 2018-05-17 Katilinės stabdymas UAB „Visagino linija“
4. Hidraulinis bandymas 2018-08-28 2018-08-30 Katilinės stabdymas UAB „Visagino linija“
5. Hidraulinis bandymas 2019-05-14 2019-05-16 Katilinės stabdymas UAB „Karlų katilinė“
6. Hidraulinis bandymas 2019-09-10 2019-09-12 Katilinės stabdymas UAB „Visagino linija“

Nepriklausomų šilumos gamintojų, kuriems išduotos šilumos energijos gamybos įrenginių prijungimo prie šilumos energijos perdavimo tinklo sąlygos, sąrašas:

Eil. Nr. Nepriklausomo šilumos gamintojo pavadinimas Sąlygų išdavimo data
1. UAB „Visagino linija" 2011-07-07
2. UAB „G Generation" 2011-07-13
3. UAB „Bix LT" 2013-05-07
4. UAB „Daturė" 2013-09-02
5. UAB „Ugnies takas" 2014-10-13
6. UAB „Lerenta" 2015-03-03
7. UAB „Pramonės energija" 2015-08-11
8. UAB „Visagino linija" 2016-03-07
9. UAB „Pramonės energija" 2017-02-15
10. UAB „Blix LT" 2017-03-09
11. UAB „Visagino transporto centras" 2017-03-09
12. UAB „Karlų katilinė" 2018-08-10

Prie SĮ „Visagino energija“ šilumos perdavimo tinklų prijungti ir planuojami prijungti nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) šilumos gamybos šaltiniai (žemėlapis).

2016-2018 m. vidutinis bei maksimalus metinis galios poreikis