- Rugsėjis - VĮ Visagino energija - Šiluma, vanduo.

  - Rugsėjis

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2013 m. rugsėjo 1 d.:

 

VĮ „Visagino energija" informuoja, kad keičiasi šilumos ir karšto vandens kaina dėl sumažėjusios   1,2 proc. gamtinių dujų kainos (palyginus 2013 m. liepos ir birželio mėn. gamtinių dujų kainas).

Šilumos kainos dedamosios, ct/kWh:

Gyventojams (butams), pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 0,09 ct/kWh:

Pastovioji dedamoji

3,98 ct/kWh

Kintamoji dedamoji

21,28 ct/kWh

Nepadengtos kuro sąnaudos

1,75 ct/kWh

Šilumos pardavimo kaina

0,09 ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina

27,10 ct/kWh

 

Gyventojams (butams), pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 0,84 Lt/mėn.:

Pastovioji dedamoji

3,98 ct/kWh

Kintamoji dedamoji

21,28 ct/kWh

Nepadengtos kuro sąnaudos

1,75 ct/kWh

Šilumos pardavimo kaina

0,84 Lt/mėn.

Galutinė vienanarė šilumos kaina

27,01 ct/kWh + 0,84 Lt/mėn.

 

Kitiems vartotojams, pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 0,09 ct/kWh:

Pastovioji dedamoji

3,98 ct/kWh

Kintamoji dedamoji

21,28 ct/kWh

Nepadengtos kuro sąnaudos

1,75 ct/kWh

Šilumos pardavimo kaina

0,09 ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina

27,10 ct/kWh

 

Kitiems vartotojams, pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 58,39 Lt/mėn.:

Pastovioji dedamoji

3,98 ct/kWh

Kintamoji dedamoji

21,28 ct/kWh

Nepadengtos kuro sąnaudos

1,75 ct/kWh

Šilumos pardavimo kaina

58,39 Lt/mėn.

Galutinė vienanarė šilumos kaina

27,01 ct/kWh + 58,39 Lt/mėn.

 

Karšto vandens kainos dedamosios, Lt/m3:

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,19 Lt/m3

0,19 Lt/m3

Kintamoji dedamoji

26,18 Lt/m3

21,21 m3

Galutinė karšto vandens kaina

26,37 Lt/m3      

21,40 Lt/m3     

 

Šilumnešio kaina (kitiems vartotojams, t.t. VĮ IAE), Lt/m3:

Pastovioji dedamoji

0,19 ct/ m3

Geriamojo vandens kaina

2,16 Lt/m3

Galutinė šilumnešio kaina

2,35 Lt/m3

 

Centralizuotai tiekiamai šilumos energijai ir karštam vandeniui taikomas PVM - gyventojams lengvatinis 9 procentų; - kitiems vartotojams - 21 procento tarifas. Gsistemaio 2010 m. rugsėjo mėn. iki 2011 m. lapkričio mėn.

.

Šilumos pardavimo kaina vartotojams gali būti taikoma pasirinktinai: 0,84 Lt (be PVM) per mėnesį gyventojams (butui), 58,39 Lt (be PVM) per mėnesį kitiems vartotojams arba 0,09 ct/kWh (be PVM) už suvartotą šilumos kiekį.

E-aptarnavimas