VĮ „Visagino energija“ informuoja

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti        2013 m. spalio 3 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3-431 valstybės įmonei „Visagino energija" nustatytos naujos karšto vandens kainos dedamosios, kurios įsigalios ir bus taikomos nuo 2013 m. gruodžio 1 d.:

1. Karšto vandens kainos, esant atvirai šilumos ir karšto vandens sistemai, išreiškiamos

formule 0,19 + Tkv kd, dedamąsias (be pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM):

1.1. karšto vandens kainos pastoviąją dedamąją - 0,19 Lt/m3;

1.2. karšto vandens kainos kintamąją dedamąją - Tkv kd.

1.3. Karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę vartotojams

daugiabučiuose namuose:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (76,42 x Tš) + (1,11 x Tgv)

1.4. Karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę kitiems vartotojams:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkv kd = (69,00 x Tš) + (1,00 x Tgv)

čia:

Tš - pirktos (pagamintos) šilumos kaina (Lt/kWh);

Tgv - geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, taikoma abonentams,

(Lt/m3).

2. Karšto vandens kainos, esant uždarai šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemai (be PVM), išreiškiamos formule 0,19 + Tkv kd, dedamąsias:

2.1. karšto vandens kainos pastoviąją dedamąją - 0,19 Lt/m3;

2.2. karšto vandens kainos kintamąją dedamąją - Tkv kd.

2.3. Karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę vartotojams daugiabučiuose namuose:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkvkd = (53,50 x Tš) + (1,05 x Tgv) + (0,015 x Tgv pard)

2.4. Karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę kitiems vartotojams:

Dedamoji

Formulė

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Tkvkd = (51,00 x Tš) + (1,00 x Tgv) + (0,015 x Tgv pard)

čia:

Tš - pirktos (pagamintos) šilumos kaina (Lt/kWh);

Tgv - geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, taikoma abonentams,

(Lt/m3);

T gv pard - geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams (Lt /apskaitos prietaisui per mėn.).