Dėl šilumos kainos dedamųjų nustatymo

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti     Informuojame, kad remiantis 2013 m. spalio 25 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-139 valstybės įmonei „Visagino energija" nustatytos perskaičiuotos šilumos kainų dedamosios tretiesiems šilumos bazinių kainų galiojimo metams. Šilumos kainų dedamosios įsigalios ir bus taikomos nuo 2013 m. gruodžio 1 d.

Įsigaliojus nustatytoms dedamosioms šilumos kaina vartotojams sumažės apie 11%. Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. dėl nepadengtų kuro sąnaudų susigrąžinimo mokesčio netaikymo bendra šilumos kaina vartotojams sumažės apie 17%, lyginant su šiuo metu galiojančia šilumos kaina.

1. Šilumos kainos dedamosios (be PVM):

1.1. šilumos gamybos kainos:

1.1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarė, išreiškiama formule - 3,09 + T g nš kd;

1.1.2. patiektos į tinklą šilumos kainos dedamosios:

            1.1.2.1. vienanarės, išreiškiamos formule 3,09 + Tpt kd, dedamosios:

            1.1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 3,09 ct už 1 kWh;

1.1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - Tpt kd;

1.1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) - 22,56 Lt už 1 kW per mėnesį;

1.1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektos į tinklą šilumos kiekį) - Tpt kd;

1.2. šilumos perdavimo kaina (iki pastato šilumos įvado):

1.2.1. vienanarės, išreiškiamos formule 1,15 + Tpr kd, dedamosios:

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 1,15 ct už 1 kWh;

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji - Tpr kd;

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) - 8,35 Lt už 1 kW per mėnesį;

1.2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį) - Tpr kd;

1.3. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina:

1.3.1. vienanarės, išreiškiamos formule 4,24 + Tpt kd + Tpr kd, dedamosios:

1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji - 4,24 ct už 1 kWh;

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji, išreiškiama formule Tpt kd + Tpr kd;

1.3.2. dvinarės kainos dalis:

1.3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) - 30,91 Lt už 1 kW per mėnesį;

1.3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotos šilumos kiekį), išreiškiama formule Tpt kd + Tpr kd;

1.4. šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai 0,82 Lt per mėnesį gyventojams (butui), 57,06 Lt per mėnesį kitiems vartotojams arba 0,09 ct už 1 kWh už suvartotą šilumos kiekį.

2. Nustatyti dedamųjų Tg kd, Tpt kd, Tpr kd, Tpt formules:

   

Eil.

Nr.

Dedamoji

Formulė

1.

Šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos kintamoji dedamoji

Tg kd = 0,61 + (41871 x Td) + (5911 x Tb) /

(423,8 x 10000)

2.

Šilumos, patiektos į tinklą, vienanarės kainos kintamoji dedamoji

Tpt kd = 0,61 + (((40984 x Td) + (5911 x Tb)) / 1000 +

(7,59 x T x 10)) / (423,8 x 10000)

3.

Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji

Tpr kd = 0,02 + (64,2 x Tpt ) / 359,6

4.

Patiektos į tinklą šilumos kaina

Tpt = 3,09 + Tpt kd

 

čia:

Td - gamtinių dujų kaina (Lt/tūkst. m3);

Tb - biokuro mišinio kaina (Lt/tne);

T - pirktos šilumos iš nepriklausomo šilumos gamintojo kaina (ct/kWh);

Tg nš kd - šilumos gamybos savo šaltinyje  vienanarės kainos kintamoji dedamoji;

Tpt kd  - patiektos į tinklą šilumos vienanarės kainos kintamoji dedamoji;

Tpr  kd  - šilumos perdavimo vienanarės kainos kintamoji dedamoji;

 Tpt -  patiektos į tinklą šilumos kaina.

3. Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2012 m. rugsėjo 1 d. - 2013 m. rugpjūčio 31 d.) gautas 4370,7 tūkst. Lt papildomas pajamas, susidariusias dėl kuro faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kainų skirtumo, mažinant šilumos kainą 1,22 ct/kWh.