2014 metai

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

Lapkritis Spalis Rugsėjis Rugpjūtis Liepa Birželis Gegužė Balandis Kovas Vasaris Sausis

Nuo 2014 m. gruodžio 1 d. keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

 

VĮ „Visagino energija" informuoja, kad 3,8 proc. didėja tiekiamos šilumos energijos kainų dedamosios, nes nuo 2014 m. gruodžio 1 d. netaikomas (-1,22) ct/kWh papildomai gautų pajamų grąžinimas dėl kuro faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kainų skirtumo, kuris buvo paskirstytas 12 mėn.

Gyventojams (butams), pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 0,09 ct/kWh / 0,03 euro ct/kWh:

Pastovioji dedamoji

4,24 ct/kWh / 1,23 euro ct/kWh

Kintamoji dedamoji

17,80 ct/kWh / 5,16 euro ct/kWh

Šilumos pardavimo kaina

0,09 ct/kWh / 0,03 euro ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina

22,13 ct/kWh / 6,41 euro ct/kWh

Gyventojams (butams), pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 0,82 Lt / 0,24 Eur per mėn.:

Pastovioji dedamoji

4,24 ct/kWh / 1,23 euro ct/kWh

Kintamoji dedamoji

17,80 ct/kWh / 5,16 euro ct/kWh

Šilumos pardavimo kaina

0,82 Lt per mėn. / 0,24 Eur per mėn.

Galutinė vienanarė šilumos kaina

22,04 ct/kWh / 6,38 euro ct/kWh + 0,82 Lt / 0,24 Eur per mėn.

Kitiems vartotojams, pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 0,09 ct/kWh / 0,03 euro ct/kWh:

Pastovioji dedamoji

4,24 ct/kWh / 1,23 euro ct/kWh

Kintamoji dedamoji

17,80 ct/kWh / 5,16 euro ct/kWh

Šilumos pardavimo kaina

0,09 ct/kWh / 0,03 euro ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina

22,13 ct/kWh / 6,41 euro ct/kWh

Kitiems vartotojams, pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 57,06 Lt / 16,53 Eur per mėn.:

Pastovioji dedamoji

4,24 ct/kWh / 1,23 euro ct/kWh

Kintamoji dedamoji

17,80 ct/kWh / 5,16 euro ct/kWh

Šilumos pardavimo kaina

0,82 Lt per mėn. / 0,24 Eur per mėn.

Galutinė vienanarė šilumos kaina

22,04 ct/kWh / 6,38 euro ct/kWh + 57,06 Lt / 16,53 Eur per mėn.

Karšto vandens kainos dedamosios, Lt/m3:

Daugiabučių namų gyventojams

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,19 Lt/m3 / 0,06 Eur/m3

0,19 Lt/m3 / 0,06 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

23,85 Lt/m3 / 6,91 Eur/m3

18,50 Lt/m3 / 5,36 Eur/m3

Galutinė karšto vandens kaina

24,04 Lt/m3  / 6,96 Eur/m3     

18,69 Lt/m3 / 5,41 Eur/m3    

 

Daugiabučių namų vartotojams (įmonėms, organizacijoms)

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,19 Lt/m3 / 0,06 Eur/m3

0,19 Lt/m3 / 0,06 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

24,18 Lt/m3 / 7,00 Eur/m3

18,18 Lt/m3 / 5,45 Eur/m3

Galutinė karšto vandens kaina

24,37 Lt/m3 / 7,06 Eur/m3     

19,00 Lt/m3 / 5,50 Eur/m3    

 

Kitiems vartotojams

Kainos dedamosios

Karšto vandens kaina, esant atvirai šilumos tiekimo sistemai

Karšto vandens kaina, esant uždarai šilumos tiekimo sistemai

Pastovioji dedamoji

0,19 Lt/m3 / 0,06 Eur/m3

0,19 Lt/m3 / 0,06 Eur/m3

Kintamoji dedamoji

21,82 Lt/m3 / 6,32 Eur/m3

17,93 Lt/m3 / 5,19 Eur/m3

Galutinė karšto vandens kaina

22,01 Lt/m3 / 6,37 Eur/m3     

18,12 Lt/m3 / 5,25 Eur/m3     

 

Šilumnešio kaina (kitiems vartotojams, t.t. VĮ IAE) - 2,46 Lt/m3 / 0,71 Eur/m3.

 

Centralizuotai tiekiamai šilumos energijai ir karštam vandeniui gyventojams taikomas lengvatinis 9 %  PVM tarifas, kitiems vartotojams - 21 %  tarifas.

Šilumos pardavimo kaina vartotojams gali būti taikoma pasirinktinai: 0,82 Lt / 0,24 Eur (be PVM) per mėnesį gyventojams (butui), 57,06 Lt / 16,53 Eur (be PVM) per mėnesį kitiems vartotojams arba 0,09 ct/kWh / 0,03 euro ct/kWh (be PVM) už suvartotą šilumos kiekį.