Geriamojo vandens analizė už 2013 m.

Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

 

VISAGINO MIESTO VANDENVIETĖS  GERIAMOJO VANDENS MONITORINGO 2013 METŲ

 EKSPLOATUOTŲ VANDENS GRĘŽINIŲ CHEMINIŲ ANALIZIŲ

 

 ATASKAITA

 

Eil Nr.

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vnt

2013-03-19

2013-07-02

2013-10-02

Gręžinių Nr.

Priėmimo kamera

(vandens mišinys

prieš paruošimą)

1R

21V

25V

11V

12V

23V

25V

11V

23V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Temperatūra

oC

8,0

8,0

8,0

10,0

8,5

9,0

9,5

8,4

8,4

8,7

2

Kvapas

 

Sieros vandenilio

3

Spalva

mg/l Pt

10

10

10

5

10

10

5

5

5

5

4

Drumstumas

DV pagal formaziną

19

21

13

13

15

26

20

15

28

28

5

Savitasis elektrinis laidis

μS/cm

497

538

428

435

441

530

472

499

596

558

6

Vandenilio jonų koncentracija

pH vnt

7,39

7,45

7,43

7,36

7,47

7,38

7,44

7,39

7,36

7,14

7

Bendrasis ištirpusių medžiagų kiekis

mg/l

489

536

414

422

433

521

460

415

514

471

8

Permanganato indeksas

mg/l O2

1,5

1,8

1,3

1,5

1,6

1,9

1,5

1,4

1,8

1,7

9

Bendrasis kietumas

mg-ekv/l

5,37

5,73

4,68

4,74

4,94

5,74

5,34

4,80

5,78

5,27

10

Šarmingumas

mg/l

366

395

309

312

331

384

349

307

379

347

11

Chloridai

mg/l

3,28

5,86

3,66

6,10

1,67

6,04

2,76

4,99

5,72

5,37

12

Sulfatai

mg/l

2,7

7,2

2,8

4,5

1,1

7,1

1,1

4,5

7,6

5,7

13

Nitritas

mg/l

<0,002

<0,002

<0,002

0,002

0,002

0,016

0,013

<0,002

0,011

0,012

14

Nitratas

mg/l

<0,50

<0,50

<0,50

<0,50

<0,50

<0,50

<0,50

<0,50

<0,50

<0,50

15

Kalcis

mg/l

85

86

74

69

70

83

78

74

85

84

16

Magnis

mg/l

14

17

12

16

17

20

18

14

19

13

17

Na+K

mg/l

18

24

12

14

12

20

11

10

17

15

18

Amonis

mg/l

0,359

0,341

0,330

0,460

0,408

0,463

0,338

0,464

0,464

0,480

19

Fe2+

mg/l

0,50

0,56

0,33

0,62

0,55

0,74

0,60

0,42

0,48

0,51

20

Fe3+

mg/l

1,70

1,74

1,53

1,68

1,49

2,00

1,50

1,59

1,94

1,80

21

Bendroji geležis

mg/l

2,30

2,42

1,96

2,42

2,13

2,86

2,21

2,08

2,50

2,41

22

Manganas

μg/l

67

68

60

63

67

89

77

63

110

108

23

Aliuminis

μg/l

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

<10

24

Fluoridas

mg/l

0,24

0,28

0,23

0,27

0,28

0,30

0,29

0,22

0,24

0,23

25

Debitas

m³/val

80

80

80

80

80

80

80

80

80